Obsah

Setkání starostů ze dne 24. 3. 2022

Fotodokumentace ze setkání starostů ze dne 24. 3. 2022 v Obrnicích

 
Předmětem jednání byla prezentace Koncepční části a diskuze nad přípravou Akčního plánu OPZ+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. na období 2021-2027 zaměřujícího se na podporu a řešení problémů sociálně znevýhodněných obyvatel venkova.