Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Úspěšně podpořené projekty

Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
14
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Staňte se součástí

 • Partner je právnická nebo fyzická osoba, která působí v naší organizaci na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci, a doloží čestné prohlášení o bezúhonnosti a doklad právní subjektivity.
 • Přijetí je podmíněno bydlištěm, sídlem, provozovnou či prokazatelnou činností na území působnosti MAS Naděje o.p.s.
 • Partner musí zastupovat veřejné nebo soukromé socioekonomické zájmy partnerství.
 • Pakliže je partnerem právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán nebo je tato právnická osoba povinna písemně zmocnit jiného zástupce pro jednání v orgánech společnosti.
 • Možnost zastupování více partnerů jednou osobou je omezena na možnost zastupovat pouze členy stejné zájmové skupiny.
 • Partner: 
  • Má právo účasti na jednání a na hlasování v nejvyšším orgánu společnosti. 
  • Má právo být volen do orgánů společnosti. 
  • Má právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin a sektoru
  • právo vystoupit ze společnosti s omezením nevystupovat v nevhodné době či k újmě ostatních partnerů (např. v době trvání projektu apod.).
  • Má povinnost chovat se čestně vůči partnerství. 
  • Má povinnost řídit se Smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci. 
  • Má povinnost platit členské příspěvky (uvedeno v přihlášce viz níže).
  • Může být vyloučen pro porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci nebo proto, že přestane splňovat podmínky partnera.

Zájmová skupina

 
 1. Podnikatelé v zemědělství
 2. Myslivci, rybáři a ochránci přírody
 3. Veřejný sektor (obce, města, dobrovolné svazky obcí)
 4. Organizace zaměřené na volnočasové aktivity nebo veřejný zájem
 5. Právnické a fyzické osoby zabývající se kulturním a stavebním dědictvím venkova
 6. Ostatní podnikatelé
 
Pozn. 
 • Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti.
 • Změna příslušnosti partnera k zájmové skupině je možná, a to především v případě změny převažující činnosti nebo zájmu partnera.
 • Partneři tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku. 

Sektor

 
 1. Veřejný
 2. Soukromý - Právnické osoby
 3. Soukromý - Fyzické osoby podnikající
 4. Soukromý - Fyzické osoby nepodnikající
 
Pozn.
 • Pro zachování principu LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje

Členský příspěvek

1. OBEC
3,00 Kč za obyvatele, min. však 2.000,00 Kč ročně
2. FIRMA NEBO OSVČ
1.500,00 Kč ročně
3. NNO, ŠKOLA A OSTATNÍ
1.000,00 Kč ročně