Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Úspěšně podpořené projekty

Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
14
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah


 

 

PROJEKT "ZPRACOVÁNÍ SCLLD - NUTNÝ PODKLAD PRO ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU PRO PLÁNOVACÍ OBDOBÍ 2014 - 2020"
 
  • Finanční prostředky, uvolněné na projekt č. XI./II./2014 „Zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje – nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014-2020“, byly čerpány především na mzdy a náklady, které jsou spojené se zpracováním studie proveditelnosti „Zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje – nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014-2020“.
  • Na vytěžování dat, informací a podkladů nutných k vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) pro plánovací období 2014-2020 se jmenovitě podíleli: Ing. Kamila Fridrichová, Martina Filipíková, Lucie Benešová a Michaela Kocábková.
  • Obsahem činnosti tohoto realizačního týmu byla především koordinace spolupráce starostů jednotlivých obcí, na jejímž území Místní akční skupina Naděje o.p.s. působí, a jiných subjektů (drobní podnikatelé, živnostníci, neziskové organizace a fyzické osoby aktivně žijících v regionu) v souvislosti s vytěžováním dat vhodných jako podklady pro SCLLD, dále cestovné spjaté s návštěvou seminářů na téma dalšího rozvoje Místní akční skupiny vzhledem k novému období ..
  • Čerpaná částka ke dni 10. 12. 2014, činila 128.757,-.
  • Jednalo se o mzdové výdaje, včetně odvodů, již ponížené o částečnou dotaci úřadu práce v Mostě na dva pracovníky a cestovné na akce spojené se zpracováním strategie.

 

Veškeré informace k výše dotčenému dokumentu jsou k náhledu ZDE.