Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Úspěšně podpořené projekty

Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
14
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah


 

 

PROJEKT „VZÁJEMNÝM SDÍLENÍM ZKUŠENOSTÍ K ÚSPĚŠNÉ IMPLEMENTACI STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE" 
 

Místní akční skupiny Ústeckého kraje (Krajské sdružení MAS Ústeckého kraje) realizovaly v první polovině roku 2015 v rámci opatření IV.2.1. a) Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 společný projekt č. 15/022/4210a/342/000012 nazvaný „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje". 

Cílem společného projektu bylo posílení spolupráce Místních akčních skupin z Ústeckého kraje při sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe získaných v průběhu programového období 2007 - 2013 při zpracování a realizaci Strategických plánů Leader a jejich využití pro zvýšení kvality přípravy a implementace SCLLD v období 2014 - 2020. Na základě dílčích podkladů zpracovaných jednotlivými partnerskými MAS byl zpracován společný výstup „Doporučující metodika pro evaluaci a monitoring realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014 - 2020 s využitím zkušeností (příkladů dobré i špatné praxe) minulého programového období 2007 - 2013.“ Navržený metodický přístup pro monitoring a evaluaci strategických rozvojových dokumentů v období 2014 - 2020 je koncipován jako přehled jednotlivých sousledných kroků nezbytných k tomu, aby evaluace byla nastavena v souladu se současnými požadavky a přinášela požadované a potřebné podklady pro jejich zkvalitňování a aktualizaci. Výsledky provedených hodnocení a z nich vyvozené závěry jsou shrnuty do konkrétních doporučení, jak pro řídící orgány (ministerstvo zemědělství a ministerstvo pro místní rozvoj ČR), tak pro Místní akční skupiny, jako nositele Komunitně řízeného místního rozvoje zodpovědné za realizaci strategie. Průběh realizace projektu byl pravidelně hodnocen na zasedáních Koordinační pracovní skupiny projektu, která společný výstup schválila na svém zasedání dne 14. 5. 2015 v Dubí.

Zpracovanou doporučující metodiku jsme prezentovali na semináři, který se uskutečnil 8. 6. 2015 v hotelu Akademie Naháč v Choceradech. Semináře organizované Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova – ministerstvem zemědělství ČR se účastnili zástupci všech partnerských MAS, kteří ostatní zainteresované aktéry informovali o průběhu jednání i diskuse na závěrečném zasedání Koordinační pracovní skupiny konané dne 10. 6. 2015 v Krásné Lípě.

 

 

              logo                         logo                        logo

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí