Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Úspěšně podpořené projekty

Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
14
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Logo

PROJEKT "PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS NADĚJE o.p.s.  PRO OBDOBÍ 07/2017 - 12/2023"
(č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271)

 

Na základě výzvy č. 6 Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“ podala organizace dne 23. května 2017 žádost o podporu II. fáze svých aktivit.  

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (vyjma animace na školská zařízení).

Obsahem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020, resp. 2017 – 2023.

Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit, vedoucích k podpoře regionálního a ekonomického rozvoje oblasti MAS Naděje o.p.s. Hlavními aktivitami projektu bude vyhlašování výzev a tzv. animace území spočívající v poskytování konzultací a organizováním vzdělávacích a informačních akcí pro zájmové skupiny, subjekty a veřejnost působící, žijící a podnikající na území MAS Naděje o.p.s. Předpokládaný termín zahájení je 1. července 2017, ukončení pak 31. prosince 2023.

Žádost je rozdělena do 6. etap, předpokládaná celková alokace činí 11.520.734,-Kč s 5% vlastním financováním.

Žádost o podporu splnila po zapracování oprav a připomínek a po kontrole Řídícího orgánu dne 17. července 2017 podmínky pro vydání právního aktu.   

 

 • Tento projekt navazuje na projekt "Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 - 06/2017" (č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446), kde došlo na základě žádosti o změnu k posunutí konce etapy na 30. září 2017. Proto byla dne 28. srpna 2017 podána žádost o změnu - posunutí počátku realizace 1. etapy projektu "Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 - 12/2023 (č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271), z 1. července 2017 na 1. října 2017. Žádosti bylo dne 29. srpna 2017 vyhověno.
 • Protože MAS Naděje o.p.s. uvedla v žádosti o dotaci dva bankovní účty, kterými disponuje, bylo potřeba lépe specifikovat, který ze dvou bankovních účtů bude používat pro finanční operace s Řídícím orgánem. Dne 1. září 2017 byla podána žádost o změnu - odmazání jednoho bankovního účtu. Žádost byla dne 1. září 2017 schválena.
 • V roce 2017 společnosti nepřišla v rámci projektu žádná průběžná platba, musela být proto dne 15. prosince 2017 podána žádost o změnu - přesunutí finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018. Dne 16. ledna 2018 přišla 1. výzva k přepracování, která byla vypořádána a ten samý den zaslána zpět na Řídící orgán. Dne 2. února 2018 pak přišla ještě 2. výzva k opravě. Připomínky byly opět vypořádány a zaslány zpět na Řídící orgán. Žádosti o změnu bylo dne 7. února 2018 vyhověno.
 • První žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 10 - 12/2017 byla podána 11. ledna 2018. Dne 15. ledna 2018 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a 16. ledna 2018 zaslány zpět. Dne 19. ledna 2018 přišla 2. výzva k doplnění. Připomínky byly opět vypořádány a dne 22. ledna 2018 zaslány zpět. Dne 25. ledna 2018 byla Společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • Druhá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 01 - 02/2018 byla podána 19. března 2018. Dne 5. dubna 2018 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány  a 10. dubna 2018 zaslány zpět. Ve stejný den přišla 2. výzva k doplnění. Připomínky byly vypořádány a obratem zaslány zpět. Dne 13. dubna 2018 obdržela Společnost informaci, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • Třetí žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 03 - 04/2018 byla podána 25. května 2018. Dne 30. května 2018 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a ve stejný den zaslány zpět. Dne 1. června 2018 obdržela Společnost informaci, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • V důsledku úspor, které vznikly např. posunutím data počátku realizace projektu z 1. července 2017 na 1. říjen 2017 a neuskutečněním některých plánovaných výdajů, byla podána dne 30. června 2018 žádost o změnu - přesunutí uspořených prostředků a přesunutí finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Dne 10. července 2018 přišla výzva k přepracování, která byla vypořádána a dne 13. července 2018 zaslána zpět na Řídící orgán. Žádosti o změnu bylo dne 17. srpna 2018 vyhověno.
 • Čtvrtá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 05 - 06/2018 byla podána 30. června 2018. Dne 3. července 2018 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 10. července 2018 byla Společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • Prostřednictvím další žádosti o změnu byla dne 2. srpna 2018 předložena zpráva z auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a auditu dotace za rok 2017. Dne 2. srpna 2018 byla žádost schválena.
 • Dne 31. srpna 2018 byla podána Zpráva o realizaci projektuŽádost o platbu za období od 1. října 2017 do 30. června 2018. Dne 11. září 2018 přišla 1. žádost k doplnění věcného obsahu s termínem dopracování do 18. září 2018. Připomínky byly vypořádány a dne 18. září 2018 zaslány zpět na Řídící orgán.
 • Pátá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 07 - 08/2018 byla podána 18. září 2018. Dne 26. září 2018 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 3. října 2018 byla Společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • Dne 25. září 2018 byla podána žádost o změnu - přesunutí finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Dne 5. října 2018 přišla výzva k dopracování, která byla vypořádána a dne 7. října 2018 zaslána zpět na Řídící orgán. Druhá žádost o dopracování byla doručena dne 8. října 2018, připomínky byly zapracovány a 9. října 2018 zaslány na Řídící orgán. Žádosti o změnu bylo dne 10. října 2018 vyhověno.
 • Dne 23. října 2018 byla podána žádost o změnu - převod mezi položkami rozpočtu v rámci roku 2018. Dne 24. října 2018 přišla výzva k úpravě, která byla zapracována a ten samý den odeslána zpět na Řídící orgán.  Žádosti o změnu bylo dne 24. října 2018 vyhověno.
 • Šestá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 09 - 10/2018 byla podána dne 6. listopadu 2018. Dne 9. listopadu 2018 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a ten samý den zaslány zpět. Dne 13. listopadu 2018 byla společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • Sedmá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 11 - 12/2018 byla podána dne 4. února 2019. Dne 1. března 2019 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a ten samý den odeslány zpět. Dne 5. března 2019 přišla 2. výzva k doplnění. Připomínky byly opět zapracovány a ten samý den odeslány zpět. Dne 7. března 2019 byla společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • Dne 1. listopadu 2018 byla podána žádost o změnu - změna bankovního účtu z důvodu načerpání revolvingového úvěru pro překlenutí období uzávěrky státního rozpočtu na přelomu let 2018 - 2019. Dne 9. listopadu přišla výzva k úpravě, která byla zapracována a ten samý den odeslána zpět na Řídící orgán. Žádosti o změnu bylo dne 9. listopadu 2018 vyhověno.
 • Dne 25. března 2019 byla podána žádost o změnu - narovnání rozpočtu projektu 2018 vzhledem ke skutečnému čerpání finančních prostředků na základě průběžných plateb, převod úspory do rozpočtu projektu roku 2019 a převod finančních prostředků mezi položkami rozpočtu v rámci roku 2019, které mají vliv na změnu výše položek celkem za projekt. Dne 5. dubna 2019 přišla výzva k úpravě, která byla zapracována a dne 8. dubna 2019 odeslána zpět na Řídící orgán. Žádosti o změnu bylo dne 24. dubna 2019 vyhověno.
 • Osmá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 01 - 03/2019 byla podána dne 24. dubna 2019. Dne 9. května 2019 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 17. května 2019 byla Společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • Devátá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 04 - 06/2019 byla podána dne 27. června 2019. Dne 2. července 2019 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 15. července 2019 byla společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • Prostřednictvím žádosti o změnu byla dne 26. srpna 2019 předložena zpráva z auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a auditu dotace za rok 2018. Dne 27. srpna 2019 byla žádost schválena.
 • Desátá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 07 - 08/2019 byla podána dne 24. října 2019. Dne 4. listopadu 2019 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 7. listopadu 2019 přišla 2. výzvy k doplnění, připomínky byly vypořádány a ten samý den zaslány zpět. Dne 12. listopadu 2019 přišla 3. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a odeslány zpět. Dne 20. listopadu 2019 přišla 4. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a odeslány zpět. Dne 27. listopadu byla Společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě. 
 • Jedenáctá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 09 - 10/2019 byla podána dne 7. listopadu 2019. Dne 22. listopadu 2019 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 27. listopadu 2019 přišla 2. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 29. listopadu 2019 byla Společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • Dne 18. prosince 2019 byla podána žádost o změnu - přidání nové aktivity "Příprava strategie CLLD pro programové období 2021 - 2027". Žádost je realizována v návaznosti na revizi Specifických pravidel ze dne 29. října 2019. MAS Naděje o.p.s. by v návaznosti na tuto skutečnost chtěla prostřednictvím realizace projektu podporovat zodpovědnou a efektivní přípravu své činnosti pro nové programové období 2021 - 2027. Žádosti o změnu bylo dne 18. prosince 2019 vyhověno.
 • Dne 19. prosince 2019 byla podána žádost o  změnu - převod uspořených finančních prostředků z finančního plánu II. etapy do finančního plánu III. etapy. Dne 2. ledna 2020 přišla výzva k úpravě, která byla zapracována a dne 7. ledna 2020 odeslána zpět na Řídící orgán. Žádosti o změnu bylo dne 27. ledna 2020 vyhověno.
 • Dne 29. dubna 2020 byla podána žádost o změnu - převod finančních prostředků mezi položkami rozpočtu v roce 2020. Žádosti o změnu bylo dne 11. května 2020 vyhověno.
 • Dvanáctá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 11 - 12/2019 a 01 - 03/2020 byla podána dne 27. dubna 2020. Dne 29. dubna 2020 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 12. května 2020 přišla 2. výzva k doplnění, připomínky byly zapracována a zaslány zpět. Dne 15. května 2020 přišla 3. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 19. května 2020 byla Společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • Dne 23. července 2020 byla podána žádost o změnu - upravení dosažených hodnot indikátorů u počtu uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí a u počtu úspěšně zrealizovaných výzev. Dne 24. července 2020 přišla výzva k úpravě, která byla zapracována a dne 28. července 2020 odeslána zpět na Řídící orgán. Žádosti o změnu bylo dne 29. července 2020 vyhověno.
 • Prostřednictvím žádosti o změnu byla dne 30. srpna 2020 předložena zpráva z auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a auditu dotace za rok 2019. Dne 31. srpna 2020 byla žádost schválena.
 • Třináctá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 04 - 10/2020 byla podána dne 12. listopadu 2020. Dne 19. listopadu 2020 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 27. listopadu 2020 byla Společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • Dne 22. prosince 2020 byla podána žádost o změnu - převod uspořených finančních prostředků mezi etapami a kategoriemi. Dne 7. ledna 2021 přišla výzva k úpravě, která byla zapracována a dne 8. ledna 2021 odeslána zpět na Řídící orgán. Žádosti o změnu bylo dne 21. ledna 2021 vyhověno.
 • Dne 15. července 2021 byla podána žádost o změnu - aktualizace čestného prohlášení o skutečném majiteli. Žádosti o změnu bylo dne 4. srpna 2021 vyhověno. 
 • Dne 13. srpna 2021 byla podána žádost o změnu - úprava cílových hodnot indikátorů u počtu uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí; a u počtu úspěšně realizovaných výzev. Žádosti o změnu bylo dne 8. září 2021 vyhověno.
 • Prostřednictvím žádosti o změnu byla dne 20. srpna 2021 předložena zpráva z auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a auditu dotace za rok 2020. Dne 24. srpna 2021 byla žádost schválena. 
 • Čtrnáctá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 11 - 12/2020 a 01 - 04/2021 byla podána dne 23. srpna 2021. Dne 26. srpna 2021 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 6. září 2021 byla Společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě.
 • Patnáctá žádost o proplacení způsobilých výdajů za období 05 - 10/2021 byla podána dne 11. listopadu 2021. Dne 12. listopadu 2021 přišla 1. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 16. listopadu 2021 přišla 2. výzva k doplnění, připomínky byly vypořádány a zaslány zpět. Dne 7. prosince 2021 byla Společnost informována, že CRR ukončilo administrativní kontrolu výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokyny k platbě. 
 • Dne 9. prosince 2021 byla podána žádost o změnu - úprava finančního plánu 4. a 5. etapy - narovnání rozpočtu 2021 dle skutečného čerpání a přesun uspořených finančních prostředků do roku 2022. Dne 15. prosince 2021 přišla 1. výzva k úpravě, která byla zpracována a dne 6. ledna 2022 odeslána zpět na Řídící orgán. Druhá výzva k úpravě přišla dne 24. ledna 2022, byla zpracována a dne 25. ledna 2022 odeslána na Řídící orgán. Třetí výzva k úpravě byla doručena dne 1. února 2022, byla zpracována a dne 1. února 2022 odeslána zpět na Řídící orgán. Dne 3. února 2022 přišla 4. výzva úpravě, která byla zpracována a zaslána dne 3. února 2022 zpět na Řídící orgán. Žádosti o změnu bylo dne 23. února 2022 vyhověno.
 • Dne 28. dubna 2022 byla podána žádost o změnu - narovnání finančního plánu č. 4 na proplacené výdaje z průběžných plateb etapy bez vlivu na rozpočet projektu. Dne 29. dubna 2022 přišla 1. výzva k úpravě, která byla zpracována a dne 5. května 2022 odeslána zpět na Řídící orgán. Žádosti o změnu bylo dne 6. května 2022 vyhověno.

 

Období realizace projektu:
1. července 2017 – 31. prosince 2023
1. října 2017 - 31. prosince 2023 
- PO ZMĚNĚ
Požadovaná částka:    
11.520.734,00 Kč
Kofinancování projektu:
5 %
Proplaceno ke dni 09. 12. 2021:
7.622.668,21 Kč
poníženo o 5% spoluúčast