Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Úspěšně podpořené projekty

Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
14
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah


 

PROJEKT "NAŠE VLÍDNÁ NÁDRAŽÍ"

Projekt č.  12/017/4210a/20000077 ,,Naše vlídná nádraží", ve které se realizovala řada výstupů pro uplatnění v praxi municipalit, je po dvou letech u konce tvůrčí fáze. Partnerské MAS podaly Žádost o proplacení projektu a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) provede v říjnu a listopadu roku 2015 svou kontrolu. Dne 10. 12. 2015 obdržela MAS Naděje o.p.s. oznámení o schválení platby ve výši 1.497.609,- a udelění korekce ve výši 166.401,- z důvodu změny právní formy během trvání projektu bez předchozího souhlasu řídícího orgánu (SZIF). V následujících dnech obdržela MAS Naděje o.p.s. platbu na účet a splatila k 31. 12. 2015 úvěr u České spořitelny, a.s., který sloužil na předfinancování projektu.

V rámci projektu bylo provedeno mapování trati "Švestková dráha“ na území MAS Naděje, o.p.s. a SERVISO o.p.s. pro tvorbu Metodické publikace, stejně tak u partnerské MAS Karlštejnsko, o.s. Následně byla vytvořena metodická publikace „Management obcí pro zachování veřejné železniční osobní dopravy“, kterou po jedné obdržela každá z dotčených obcí či měst v projektu.

obal

 

Publikace "Management obcí pro zachování veřejné železniční dopravy" zde ke stažení.

 

Současně byly dvěma architektonickými kancelářemi vytvořeny projektové dokumentace – studie železničních tratí pro realizaci jejich následné obnovy, záchrany a vhodného využití jejich částí, zejména prostranství železničních stanic, zastávek a jejich budov. Tyto studie byly komunitně projednány se širokou veřejností a vzešlé připomínky byly do studií zapracovány. Studie vznikaly postupně do dubna roku 2015, některé studie stanic byly u MAS Karlštejnsko, o.s., hotovy již v srpnu roku 2014.

 

mapa

 

V rámci projektu proběhl také cyklus čtyř odborných seminářů v gesci všech zůčastněných MAS pro zástupce obcí/měst a mikroregionů, na nichž se dozvěděli, jaké jsou možnosti postupu pro zachování provozu železničních tratí procházejících územím jejich obcí.

Pro propagaci projektu byl zřízen samostatný web www.karlstejnske-linky.cz a www.nasevlidnanadrazi.cz, zakoupen a renovován exponát - historický železniční vůz řady Ds, ve kterém byla zřízena mobilní muzejní expozice o jednotlivých tratích v projektu a možnostech jejich rozvoje. Tento renovovaný železniční vůz je odstaven ve společnosti Lovochemie a. s. Veřejnost se o projektu dovídala rovněž v rámci propagačních akcí na podporu projektu a jeho výstupů v podobě jízd historických i moderních vlaků. Na Švestkové dráze byly např. představeny motorové vozy řady 810 společnosti Railway Capital, a.s. v dizajnu Českého středohoří, na Karlštejnsku byla představena nová komfortní motorová jednotka řady 845 společnosti ARRIVA, která splňuje soudobé požadavky na kvalitní a moderní železniční osobní dopravu.

 

logoHistorický vůz zakoupený a renovován v rámci projektu

foto

Historický vůz zakoupený a renovován v rámci projektu foto logofoto

 

V následující době tzv. době udržitelnosti projektu bude projekt prezentován na řadě regionálních akcích, k nim budou připraveny výstavy i jízdy historického vozu Ds, muzejního exponátu a prezentovány výstupy projektu. 

O dění a aktivitách v další části projektu bude veřejnost pravidelně informována.

 

MAS Karlštejnsko z.s.                          SERVISO, o.p.s.

 

Výsledky a výstupy z realizace projektu "Naše vlídná nádraží" 

  • Pořízení základní dokumentace železničních tratí pro realizaci následné obnovy, záchrany a vhodného využití částí (zejména železničních budov a prostranství železničních stanic)
  • Podkladový materiál pro jednání municipalit o vhodném využití železničních budov a prostranství železničních stanic
  • Propagace a prezentace regionů prostřednictvím výstupů projektu
  • Zvyšování znalostí o kulturním a technickém dědictví regionů u místních obyvatel a návštěvníků, zejména dětí a mládeže
  • Prezentace aktivit a výstupů projektu v zahraničí - posílení vazby na partnerské regiony, zviditelnění
  • Využití výstupů projektu ve vzdělávací a osvětové činnosti i cestovním ruchu

Kompletní výsledek a informace o projektu jsou zveřejněny na samostatné adrese, která byla zřízena v rámci tohoto projektu: http://www.nasevlidnanadrazi.cz/

Studie tratí jsou ke stažení zde:

 

 

logo   logo  logo

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí