Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Úspěšně podpořené projekty

Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
14
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah


   
logo
PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II
č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

 

Dne 7. června 2016 MAS Naděje o.p.s. podala žádost o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II", ve kterém se zaměstnanec, na pozici manažera pro SCLLD, zúčastní "Kurzu projektového řízení". Jedná se o vzdělávací aktivitu v oblasti projektového řízení a kurz má naučit zaměstnance efektivně řídit lidské a finanční zdroje, rozpočet, čas i realizační tým. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje budou financovány projekty koncových žadatelů ve výši cca 79 mil. Kč v území i vlastní projekty MAS Naděje o.p.s. Principy projektového řízení bude muset společnost uplatňovat i vzhledem ke koncovým žadatelům. Absolvováním tohoto kurzu získá zaměstnanec potřebnou kvalifikaci a bude zárukou, že MAS Naděje o.p.s. realizaci vlastní strategie komunitně vedeného místního rozvoje úspěšně zrealizuje.

Dne 15. července 2016 byla žádost o příspěvek na úhradu vzdělávací aktivity "Kurzu projektového řízení"  hodnotící komisí v Ústí nad Labem schválena.

 

Předpokládané náklady vzdělávací aktivity

37.510,-

Předpokládané mzdové náklady

4.000,-

Přislíbená dotace

30.350,-

Název kurzu

PRINCE 2 Foundation + Practitioner

Název vzdělavatele

PM Consulting s.r.o. - kancelář Praha

Počet vyučovacích hodin

40 hodin v českém jazyce (v 5 dnech)

Zakončeno dne 12. 10. 2016 

Certifikační zkouškou Foundation

Zakončeno dne 14. 10. 2016

Certifikační zkouškou Practitioner

Skutečné náklady vzdělávaci aktivity

37.510,-

Skutečné mzdové náklady

8.709,-

Vyúčtování předloženo dne 2. 11. 2016

30.350,-

Proplaceno na bankovní účet dne 6. 12. 2016

30.350,-

 

logo