Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Staňte se součástí

Partner je právnická nebo fyzická osoba, která působí v naší organizaci na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci, a doloží čestné prohlášení o bezúhonnosti a doklad právní subjektivity.
Přijetí je podmíněno bydlištěm, sídlem, provozovnou či prokazatelnou činností na území působnosti MAS Naděje o.p.s.
Partner musí zastupovat veřejné nebo soukromé socioekonomické zájmy partnerství.
Pakliže je partnerem právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán nebo je tato právnická osoba povinna písemně zmocnit jiného zástupce pro jednání v orgánech společnosti.
Možnost zastupování více partnerů jednou osobou je omezena na možnost zastupovat pouze členy stejné zájmové skupiny.
 
Partner: 
Má právo účasti na jednání a na hlasování v nejvyšším orgánu společnosti. 
Má právo být volen do orgánů společnosti. 
Má právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin a sektoru
právo vystoupit ze společnosti s omezením nevystupovat v nevhodné době či k újmě ostatních partnerů (např. v době trvání projektu apod.).
Má povinnost chovat se čestně vůči partnerství. 
Má povinnost řídit se Smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci. 
Má povinnost platit členské příspěvky (uvedeno v přihlášce viz níže).
Může být vyloučen pro porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci nebo proto, že přestane splňovat podmínky partnera.

Zájmová skupina

 
  1. Podnikatelé v zemědělství
  2. Myslivci, rybáři a ochránci přírody
  3. Veřejný sektor (obce, města, dobrovolné svazky obcí)
  4. Organizace zaměřené na volnočasové aktivity nebo veřejný zájem
  5. Právnické a fyzické osoby zabývající se kulturním a stavebním dědictvím venkova
  6. Ostatní podnikatelé
 
Pozn. 
Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti.
Změna příslušnosti partnera k zájmové skupině je možná, a to především v případě změny převažující činnosti nebo zájmu partnera.
Partneři tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku. 

Sektor

 
  1. Veřejný
  2. Soukromý - Právnické osoby
  3. Soukromý - Fyzické osoby podnikající
  4. Soukromý - Fyzické osoby nepodnikající
 

Členský příspěvek pro rok 2022

1. OBEC
3,00 Kč za obyvatele, min. však 2.000,00 Kč ročně
2. FIRMA NEBO OSVČ
1.500,00 Kč ročně
3. NNO, ŠKOLA A OSTATNÍ
1.000,00 Kč ročně

 

Ostatní

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 18. 8. 2022, 22:28:37

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 8. 2022
zataženo 31 °C 20 °C
pátek 19. 8. slabý déšť 25/18 °C
sobota 20. 8. prudký déšť 18/16 °C
neděle 21. 8. polojasno 24/16 °C