Obsah


 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MAS NADĚJE o.p.s.

obr

 

 

  • Dispoziční oprávnění - příloha č. 1 - Podpisové vzory

 

  • Směrnice č. 2 pro časové rozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných položek

 

 

 

 

 

  • Směrnice č. 6 - Spisový, archivační a skartační řád - příloha č. 1 - Evidence razítek

 

 

 

 

 

  • Směrnice č. 10 platná od 13. 12. 2017 do 30. 05. 2018 - Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 - 2020 pro programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

 

  • Směrnice č. 10 platná od 31. 05. 2018 do 17. 02. 2019 - Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 - 2020 pro programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

 

 

  • Směrnice č. 11 - Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. na období 2014 - 2020 pro programový rámec Programu rozvoje venkova