Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Úspěšně podpořené projekty

Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
14
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah


 

"SPOLEČNĚ KE SPOLEČNÝM CÍLŮM"

 

Co to jsou Místní akční skupiny?

Místní akční skupina (MAS) je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného regionu. Má formu neziskového subjektu s mechanismy společného rozhodování a uplatněním partnerství. Tvorbou společné strategie směřuje k vytyčení společných priorit a s pomocí principu LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje umožňuje její realizaci. Více než 180 MAS v ČR také vytváří pestrou síť aktivních společenství, která spolupracují a předávají si zkušenosti s rozvojem venkova a s rozvojem aktivního lidského potenciálu v regionech. Každá MAS má zákonitě jiné priority, jiné formy spolupráce a jiné postupy, dohromady však sjednocené pravidly metody LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje.

 

Co je to metoda LEADER?

Metodou LEADER se rozumí metoda užívaná v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale - Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). Základními principy metody LEADER jsou přístup „zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukromých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a vícesektorové akce, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí.

 

Co je to Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT) je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni.

  • Partnerství v MAS je tvořeno vyváženým poměrem zástupců samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru nebo i fyzických osob a zástupců státních a dalších institucí s působností v regionu (méně než 50 % samosprávy a státní správy).
  • Území MAS je přesně vymezeno a zahrnuje obce s méně než 25 000 obyvateli.
  • MAS má dostatečné kapacity pro zapojování veřejnosti, řízení procesů, vyhlašování a administraci výzev a podporu žadatelů.
  • Prostřednictvím MAS je potom transparentně tvořena Integrovaná strategie rozvoje území a prostřednictvím výzev podporovány aktivity a projekty s působností v území MAS.
  • MAS je nositelem strategie pro dané území a trvale s ní pracuje.
 
 
Základní animační aktivity prováděla MAS Naděje o.p.s. již od roku 2005 jako MAS Naděje pro Mostecko o.s. Jí zpracovaný Strategický plán LEADER však nebyl včas dokončen a MAS Naděje pro Mostecko o.s. se nedostala mezi ty MAS, kterým bylo umožněno jejich strategický dokument realizovat. V roce 2012 začala MAS Naděje pro Mostecko o. s. uvažovat o změně právní subjektivity. Tyto úvahy vyvrcholily v prosinci 2012, kdy vznikla podpisem zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. Zakládajícími členy byli město Osek, obce ObrniceLišnice. MAS Naděje o.p.s. se od začátku deklaruje jako faktický, věcný i právní nástupce MAS Naděje pro Mostecko o. s.

MAS Naděje o.p.s. má v současné době stabilizovanou partnerskou základnu a jasně definované území, na kterém působí.