Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
14
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

8. Výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Podpora sociálních služeb a komunitních center - investice - II.

Typ: ostatní
Výzva vyhlášena

Logo

  • Příjem žádostí bude probíhat od 4. dubna 2019 do 3. června 2019.
  • Cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy) s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně postižených.
  • Příjemci podpory mohou být nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.
  • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 250.000,00 Kč3.714.061,00 Kč.
  • Výše podpory činí max. 95 %.

 

 

DOKUMENTACE:
 
Výzva IROP a ostatní:     
Žádost o podporu:
Uživatelská příručka IS KP14+:     ZDE

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.
 
 
DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:
Výzva MAS:

ZDE      


Přílohy

Vytvořeno: 1. 4. 2019
Poslední aktualizace: 11. 4. 2019 13:29
Autor: Správce Webu