Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
16
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Podpora komunitního života na venkově 2019 

logo

Výzva č. 2019/1 ukončena

 

 • Příjem žádostí probíhal od 16. května 2019 do 20. června 2019.
 • Cílem výzvy je podpora komunitního života na území MAS Naděje o.p.s.
  Podpora je směřována do 3 oblastí:
 • Oblast podpory 1
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.
 • Oblast podpory 2
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj komunitního života jako např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
 • Oblast podpory 3
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru a sportovních zařízení v území MAS Naděje. V rámci této oblasti lze podpořit nákup vybavení, zařízení apod. jako je investiční hmotný majetek pouze do výše 50 % celkových způsobilých výdajů. Zbylých 50 % celkových způsobilých výdajů musí být použito na realizaci akce s širším dopadem, která podporuje komunitní život na venkově.
 • Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, obec, příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje o.p.s.
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 5.000,00 Kč a 40.000,00 Kč.
 • Výše podpory činí max. 85 %.

 

DOKUMENTACE :

Výzva Ústeckého kraje: ZDE                   

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.

 • Ing. Kamila Fridrichová
 • telefonní číslo: (+420) 775 250 233
 • email: kamila.fridrichova@masnadeje.cz

 

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Dotační program:

ZDE

Výzva MAS:                                   

Výzva

Pozvánka na seminář:

ZDE

Prezentace ze semináře:

ZDE
Příloha č. 1:                

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

 

Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitosti

Příloha č. 2:

Kritéria věcného hodnocení

 

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Příloha č. 3:   

Žádost o dotaci ve formátu *.word

 

Žádost o dotaci ve formátu *.pdf

Příloha č. 4:

Položkový rozpočet projektu

Příloha č. 5:

Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 6:

Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu ve formátu *.word

 

Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu ve formátu *.pdf

 

Ukončen příjem žádostí o dotaci

Dne 20. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu do výzvy MAS Naděje o.p.s. s názvem "Podpora komunitního života na venkově 2019".
V rámci této výzvy byly zaregistrováno deset žádostí o podporu. Jejich základní identifikace zní:
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/01
 • Žadatel: Obec Lišnice, IČ: 00266019
 • Název projektu: Lišnické štrůdlování
 • Celková výše způsobilých výdajů: 39.000,00 Kč
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/02
 • Žadatel: Obec Klíny, IČ: 00265969
 • Název projektu: Podpora komunitního života - Hasičského bálu
 • Celková výše způsobilých výdajů: 26.000,00 Kč
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/03
 • Žadatel: Obec Obrnice, IČ: 00266116
 • Název projektu: Mikulášská a rozsvícení vánočního stromu 2019 v Obrnicích
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/04
 • Žadatel: Město Osek, IČ: 00266558
 • Název projektu: Historie na železnici
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/05
 • Žadatel: Mateřská škola Lahošť, IČ: 70983887
 • Název projektu: Setkávání na školní zahrádce
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/06
 • Žadatel: Obec Želenice, IČ: 00266205
 • Název projektu: Želenická neckyáda
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/07
 • Žadatel: Obec Bělušice, IČ: 00265829
 • Název projektu: Bělušické slavnosti 2019
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/08
 • Žadatel: Obec Korozluky, IČ: 00265993
 • Název projektu: Rekonstrukce vybavení SOA Korozluky
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/09
 • Žadatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413
 • Název projektu: Cesta do pohádky 2019
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/10
 • Žadatel: Fotbalový klub TJ Lahošť, IČ: 49089927
 • Název projektu: Utkání staré gardy
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč

Ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektů

Dne 2. 7. 2019 byla ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektů podaných do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2019" s výsledkem:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukončena kontrola věcného hodnocení projektů

Dne 16. 7. 2019 byla ukončena kontrola věcného hodnocení projektů podaných do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2019" s výsledkem:

 

 • Reg. č. žádosti: 2019/1/08
 • Žadatel: Obec Korozluky, IČ: 00265993
 • Název projektu: Rekonstrukce vybavení SOA Korozluky
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů = 30
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/01
 • Žadatel: Obec Lišnice, IČ: 00266019
 • Název projektu: Lišnické štrůdlování
 • Celková výše způsobilých výdajů: 39.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/02
 • Žadatel: Obec Klíny, IČ: 00265969
 • Název projektu: Podpora komunitního života - Hasičského bálu
 • Celková výše způsobilých výdajů: 26.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/03
 • Žadatel: Obec Obrnice, IČ: 00266116
 • Název projektu: Mikulášská a rozsvícení vánočního stromu 2019 v Obrnicích
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/04
 • Žadatel: Město Osek, IČ: 00266558
 • Název projektu: Historie na železnici
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/07
 • Žadatel: Obec Bělušice, IČ: 00265829
 • Název projektu: Bělušické slavnosti 2019
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/09
 • Žadatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413
 • Název projektu: Cesta do pohádky 2019
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/10
 • Žadatel: Fotbalový klub TJ Lahošť, IČ: 49089927
 • Název projektu: Utkání staré gardy
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/05
 • Žadatel: Mateřská škola Lahošť, IČ: 70983887
 • Název projektu: Setkávání na školní zahrádce
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů = 20
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/06
 • Žadatel: Obec Želenice, IČ: 00266205
 • Název projektu: Želenická neckyáda
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů = 20
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 

Ukončen výběr projektů

Dne 30. 7. 2019 byly vybrány a doporučeny projekty podané do výzvy MAS Naděje o.p.s. s názvem "Podpora komunitního života na venkově 2019" s výsledkem:

 

 • reg. č. žádosti: 2019/1/08
 • Žadatel: Obec Korozluky, IČ: 00265993
 • Název projektu: Rekonstrukce vybavení SOA Korozluky
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů  = 30
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/01
 • Žadatel: Obec Lišnice, IČ: 00266019
 • Název projektu: Lišnické štrůdlování
 • Celková výše způsobilých výdajů: 39.000,00 Kč
 • Počet bodů  = 25
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/02
 • Žadatel: Obec Klíny, IČ: 00265969
 • Název projektu: Podpora komunitního života - Hasičského bálu
 • Celková výše způsobilých výdajů: 26.000,00 Kč
 • Počet bodů  = 25
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/03
 • Žadatel: Obec Obrnice, IČ: 00266116
 • Název projektu: Mikulášská a rozsvícení vánočního stromu 2019 v Obrnicích
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů  = 25
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/04
 • Žadatel: Město Osek, IČ: 00266558
 • Název projektu: Historie na železnici
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů  = 25
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/07
 • Žadatel: Obec Bělušice, IČ: 00265829
 • Název projektu: Bělušické slavnosti 2019
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů  = 25
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/09
 • Žadatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413
 • Název projektu: Cesta do pohádky 2019
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů  = 25
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/10
 • Žadatel: Fotbalový klub TJ Lahošť, IČ: 49089927
 • Název projektu: Utkání staré gardy
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů  = 25
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/05
 • Žadatel: Mateřská škola Lahošť, IČ: 70983887
 • Název projektu: Setkávání na školní zahrádce
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů  = 20
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2019/1/06
 • Žadatel: Obec Želenice, IČ: 00266205
 • Název projektu: Želenická neckyáda
 • Celková výše způsobilých výdajů: 40.000,00 Kč
 • Počet bodů  = 20
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 

Podpora komunitního života na venkově 2019

logo

Výzva č. 2019/2 vyhlášena

 

 • Příjem žádostí bude probíhat od 2. září 2019 do 30. září 2019.
 • Cílem výzvy je podpora komunitního života na území MAS Naděje o.p.s.
  Podpora je směřována do 3 oblastí:
 • Oblast podpory 1
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.
 • Oblast podpory 2
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj komunitního života jako např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
 • Oblast podpory 3
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru a sportovních zařízení v území MAS Naděje. V rámci této oblasti lze podpořit nákup vybavení, zařízení apod. jako je investiční hmotný majetek pouze do výše 50 % celkových způsobilých výdajů. Zbylých 50 % celkových způsobilých výdajů musí být použito na realizaci akce s širším dopadem, která podporuje komunitní život na venkově.
 • Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, obec, příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje o.p.s.
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 5.000,00 Kč a 40.000,00 Kč.
 • Výše podpory činí max. 85 %.

 

DOKUMENTACE:

 

Výzva Ústeckého kraje:                          

ZDE   

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.

 • Ing. Kamila Fridrichová
 • telefonní číslo: (+420) 775 250 233
 • email: kamila.fridrichova@masnadeje.cz 

 

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Dotační program:

ZDE

Výzva MAS:                                   

Výzva

Pozvánka na seminář:

ZDE

Prezentace ze semináře:

ZDE

Příloha č. 1:                 

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

 

Kontrolní lit pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Příloha č. 2:

Kritéria věcného hodnocení

 

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Příloha č. 3:   

Žádost o dotaci ve formátu *.word

 

Žádost o dotaci ve formátu *.pdf

Příloha č. 4:

Položkový rozpočet projektu

Příloha č. 5:

Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 6:

Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu ve formátu *.word

 

Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu ve formátu *.pdf