Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
11
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019

Typ: ostatní
Nový dotační program Ústeckého kraje

logo

Jedná se o nový pilotní dotační program "Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019" z Programu rozvoje Ústeckého kraje, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 22. října 2018. Dotační program bude sloužit pro podporu zejména spolkové činnosti, drobného komunitního života a obnovu a údržbu občanské vybavenosti v obcích, ležících na území MAS Ústeckého kraje.
Žadatelem o podporu bude MAS, která pak bude vyhlašovat vlastní individuální výzvu.
 
Cílem výzvy MAS Naděje o.p.s. bude:
 • podpora spolkové činnosti v území (předávání znalostí, informační akce, aktivity spolku apod.),
 • drobný komunitní život (společenské, kulturní, sportovní akce),
 • obnova a údržba občanské vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních zařízení apod.
 
 
Žadatelem mohou být subjekty z území MAS Naděje o.p.s.:
 • obec
 • příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústekcým krajem
 • školské zařízení registrované v Rejstříku škol a školských zařízení
 • obecně prospěšná společnost
 • spolek
 
Finanční alokace:
 • 85 % podpora
 • 15 % kofinancování
 • Minimálně výše celkových způsobilých výdajů 5.000,00 Kč
 • Maximálně výše celkových způsobilých výdajů 40.000,00 Kč
 • Finanční alokace CELKEM 469.000,00 Kč
 • Předpoklad finanční podpory cca 13 projektů
 
Harmonogram:
 • Příjem žádostí o podporu zahájen 1. 3. 2019
 • Příjem žádostí o podporu ukončen 12. 4. 2019
 • Realizace projektu max. v období od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019
 • Předložení závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu projektu max. do 31. 1. 2020

Přílohy

Vytvořeno: 9. 1. 2019
Poslední aktualizace: 9. 1. 2019 13:26
Autor: Správce Webu