Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
16
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

AVÍZO VÝZVY MAS Naděje o.p.s. - Výsadba dřevin - IV.

Typ: ostatní
Výzva se připravuje k vyhlášení

Logo

  • Cílem opatření je výsadba dřevin na nelesní půdě, např. budování alejí, stromořadí podél cest, a některých protierozních opatření, která navazují i na pozemkové úpravy na nelesní půdě.
  • Příjemcem podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanskéhé zákoníku (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy (zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech), podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.
  • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 100.000,00 Kč3.783.770,00 Kč
  • Výše podpory činí max. 85 %. 
 
DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU
 
Výzva OPŽP a ostatní:                             
Žádost o podporu:
Uživatelská příručka IS KP14+:    ZDE
 
 
Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.:
 
 
DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:
Výzva MAS:

ZDE      

   

Přílohy

Vytvořeno: 17. 1. 2019
Poslední aktualizace: 7. 10. 2019 16:08
Autor: Správce Webu