Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
16
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

AVÍZO VÝZVY MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - III.

Typ: ostatní
Výzva se připravuje k vyhlášení

logo

  • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami. Podrobný popis podporovaných aktivit je uveden v příloha č. 2 - Podrobný popis podporovaných aktivit.
  • Příjemcem podpory mohou být:
    • nestátní neziskové organizace - spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;  obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech; ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí; nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
    • poskytovatelé sociálních služeb - poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 400.000,00 Kč a 3.610.510,00 Kč.
  • Výše podpory činí min. 85 % - viz výzva, bod 4.4 Míra podpory - rozpad zdrojů financování

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU:

Výzva OPZ:                                  
Ostatní:
Žádost o podporu:
Uživatelská příručka IS KP14+:

 

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.:
 
 
DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:
Výzva MAS: ZDE                                

 


Přílohy

Vytvořeno: 4. 10. 2019
Poslední aktualizace: 7. 10. 2019 16:04
Autor: Správce Webu