Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
11
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah


KOMUNITNÍ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 - 2020 (dále jen SCLLD)

 

Dne 17. 7. 2017 bylo ukončeno 3. kolo věcného hodnocení s výsledkem, že "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 Místní akční skupiny Naděje o.p.s." splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů.

 

REALIZAČNÍ TÝM SCLLD MAS Naděje o.p.s.

 Bc. Petr Pillár
 Ing. Kamila Fridrichová
 Martina Filipíková
 Ing. Bořek Valvoda

 

SEZNAM PRACOVNÍCH SKUPIN SCLLD MAS Naděje o.p.s., které na strategii spolupracovaly.   

Skupina Zaměření pracovní skupiny
PS 1 Samospráva, infrastruktura a veřejný zájem
PS 2 Území, populace, lidské zdroje a zaměstnanost
PS 3 Životní prostředí, ochrana krajiny, zemědělství
PS 4 Hospodářství a obecné podnikatelské klima
PS 5 Sociální práce, vzdělávání, neziskový sektor
PS 6 Volný čas, cestovní ruch, kultura a ochrana dědictví venkova

 

POTŘEBY ÚZEMÍ MAS Naděje o.p.s.:

Ve strategii rozvoje území si komunita nejprve stanovila své priority. MAS Naděje své priority definovala na základě analýzy území a identifikovaných potřeb, kterými jsou:

 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ:

Možnosti financování jsou dány možnostmi jednotlivých operačních programů a Programu rozvoje venkova. Všechny identifikované potřeby však nelze financovat s podporou evropských finančních prostředků. Strategie popisuje všechny potřeby a cíle, které by měli být prostřednictvím realizace strategie dosaženy obecně. Tyto aktivity bude možné financovat z vlastních zdrojů, ale také z nadačních, krajských, národních  apod. Tyto zdroje mohou být využity jak formou individuálních žádostí, tak u příslušných operačních programů a Programu rozvoje venkova i prostřednictvím MAS Naděje o.p.s. 

 

AKTIVITY A INDIKÁTORY:

Ve výše uvedeném přehledu jsou prezentovány jednotlivé příklady aktivit, kterými bude dosaženo stanovených cílů. Nicméne jen některé z nich bude možné finančně podpořit prostřednictvím operačních programů a Programu rozvoje venkova. Ty, které je možné podpořit prostřednictvím MAS Naděje o.p.s., jsou dále rozpracovány ve strategii vč. nastavení indikátorů výstupu a výsledku. Hodnoty indikátorů jsou pro celou strategii  zásadní. Aby byla realizace strategie úspěšná, je třeba nastavit indikátory velmi odpovědně a realisticky tak, aby byly jejich hodnoty naplněny.

 

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ:

Aby mohly být hodnoty indikátorů odpovědně nastaveny, je třeba znát (pokud možno co nejpřesněji) konkrétní projektové záměry v regionu (obce, podnikatelé i neziskový sektor). Jen tak můžeme prostředky, které jsou pro naší místní akční skupinu vyčleněny, skutečně vyčerpat. Jedná se o necelých 79 miliónů. Projektové záměry jsme sbírali již od roku 2013, např. pomocí zasílání emailů nebo přes online formulář "Váš projektový záměr".  Projektové záměry, které jsou financovatelné přes místní akční skupinu, jsou zohledněny v harmonogramu čerpání finančních prostředků. Odhady čerpání finančních prostředků jsou tím přesnější,, čím přesnější jsou informace.

 

OPERAČNÍ PROGRAMY A PŘÍJEMCI:

Na rozdíl od minulého programového období jsou finanční prostředky poskytovány ze čtyř různých operačních programů a nelze je mezi sebou přesouvat. Tzn., že prostředky z Intergovaného regionálního operačního programu (IROP) mohou čerpat jen příjemci uvedení v IROP apod. Zemědělci nebudou čerpat z IROP a na druhou stranu obce nebudou moci čerpat finanční prostředky z Programu rozvoje venkova (PRV). Bližší informace o alokaci finančních prostředků pro MAS Naděje o.p.s. naleznete v sekci "Operační programy".

 

PRVNÍ VÝZVY MAS Naděje o.p.s.:

MAS Naděje o.p.s. požádala o podporu své strategie přes MS 2014+ dne 30. 3. 2016.  Dne 17. 7. 2017 bylo ukončeno 3. kolo věcného hodnocení s výsledkem, že "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 Místní akční skupiny Naděje o.p.s." splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů. První výzvy lze tedy očekávat ke konci roku 2017. 

 

MAS Naděje o.p.s. spolupracovala s těmito odborníky:

 Ing. Rudolf Jung  předseda Okresní hospodářské komory v Mostě
 Ing. Helena Veverková  předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka
 Ludmila Holadová  předsedkyně Okresní agrární komory v Mostě
 Eva Maříková  ředitelka destinační agentury Krušné hory
 František Bína  jednatel Euroregionu Krušnohoří
 Mgr. Pavla Zůzová  ředitelka Úřadu práce v Mostě
 Bc. Michal Kratochvíl  lokální konzultant ASZ pro sociálně vyloučené lokality
 Ing. Iva Mazurová  vedoucí odboru rozvoje a dotací Magistrátu města Most
 Mgr. Petra Trojnová  vedoucí odboru školství Magistrátu města Mostu
 Ing. Stanislav Štýs  rekultivační odborník
 Mgr. Naděžda Krupczová  vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu
 Ing. Ivo Bednár  soukromý zemědělec, zastupující předseda Okresní agrární komory v Mostě
 Radoslav Nachtmann  soukromý zemědělec
 RNDr. Jana Ptáčková, Ph.D.  vedoucí oddělení Správy CHKO České středohoří
 Mgr. Lucie Matějovicová  vedoucí nízkoprahového centra VULKAN, Obrnice
 Ing. Veronika Součková  asistentka starostky města Osek
 Mgr. Martin Klika  předseda Svazku obcí v regionu Krušných hor, radní Ústeckého kraje
 Ing. Jiří Hlinka  předseda Euroregionu Krušnohoří
 Mgr. Eva Čenkovičová  Oblastní Charita Most
 Hana Dufková  MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. 
 Mgr. Veronika Knoblochová  vedoucí odboru sociálních věcí a školství MÚ Litvínov
 Mgr. Libor Kudrna  MAS Cínovecko o.p.s.
 Ing. Emil Machálek, CSc.  odborný expert
 PaedDr. Václav Netolický  pedagog na VŠ finanční a správní o.p.s. na katedře Práva a veřejné správy
 Gabriela Nekolová, Dis.  tajemnice Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
 Karel Komárek, Dis.  ředitel K srdci klíč o.p.s.

 

 

SEZNAM PRACOVNÍCH ZASEDANÍ A PODKLADŮ K REALIZACI SCLLD MAS Naděje o.p.s.:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrnice, 3. 10. 2017, Jednání Zastupitelstva obce Obrnice - prezentace SCLLD

foto foto foto

 

Osek, 27. 9. 2017, Jednání Zastupitelstva města Osek - prezentace SCLLD

foto foto foto foto foto

 

Lahošť, 19. 9. 2017, Jednání Zastupitelstva obce Lahošť - prezentace SCLLD

foto foto foto

 

Litoměřice, 16. 9. 2017, Výstava "Zahrada Čech 2017"

foto foto foto foto foto

Havraň, 13. 9. 2017 - Jednání Zastupitelstva obce Havraň - prezentace SCLLD

foto fot foto foto foto

 

Louka u Litvínova, 12. 9. 2017 - Jednání Zastupitelstva obce Louka u Litvínova - prezentace SCLLD

 

Město Osek, Osecké noviny 5/2017 - Napsali o nás - Informace o schválení Strategie CLLD

noviny

 

Most, 11. 9. 2017 - Zasedání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka - prezentace SCLLD

foto foto foto foto  

 

Most, 8. 9. 2017 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto foto

 

Libouchec, 14. 8. 2017 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

Bílina, 10. 7. 2017 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - realizace SCLLD

foto foto foto foto

 

Most, 5. 6. 2017 - Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

foto foto foto foto

 

Most, 5. 6. 2017 - Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

 

Most, 5. 6. 2017 - Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

 

 

Ústí nad Labem, 29. 5. 2017 - Setkání zástupců MAS a řídících orgánů v Ústeckém kraji

foto foto

 

Lišnice, 16. 2. 2017 - Jednání Pracovní skupiny  - Odolnost hasičů - opatření ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

foto foto foto foto foto

 

Roudnice nad Labem, 2. 2. 2017 - Valná hromada Krajské sítě MAS Ústeckého kraje

 

 

Lišnice, 11. 1. 2017 - Jednání Pracovní skupiny pro blast školství pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

 

 

Lišnice 11. 1. 2017 - Jednání Pracovní skupiny - Odolnost hasičů

 

 

Lišnice, 10. 1. 2017 -  Jednání pracovní skupiny č. 5 - "Sociální práce, vzdělávání, neziskový sektor" pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Most, 15. 12. 2016 - Zasedání Výkonného výboru Místního partnerství

 

 

Most, 29. 11. 2016 - Zasedání Valné hromady Místního partnerství

foto foto foto foto  

 

Litoměřice, 20. - 21. 10. 2016 - Národní konference VENKOV 2016

foto foto foto foto foto

 

Most, 20. 9. 2016 - Setkání starostů obcí působících v MAS Naděje a MAS Hanácké Království

foto foto foto foto foto

 

Račetice, 16. 9. 2016 - Slavnosti cibule

oto foto foto foto

foto

 

Litoměřice, 14. 9. 2016 - Výstava "Zahrada Čech 2016"

foto foto foto foto foto

 

Most, 18. 8. 2016 - MAS Naděje a nestátní neziskové organizace zaměřené na sociální sféru

foto foto foto foto  

 

Most, 20. 7. 2016 - Setkání starostů v územní působnosti MAS Naděje

foto foto foto foto foto

 

Ústí nad Labem, 14. 7. 2016 - Setkání zpracovatelů Místních akčních plánů vzdělávání a Krajských akčních plánů vzdělávání v Ústeckém kraji

foto foto foto foto foto

 

Most, 22. 6. 2016 - Výzvy MAS Naděje pro zemědělský sektor

foto foto foto foto foto

 

Most, 21. 6. 2016 - MAS Naděje pro mateřské a základní školy v území

foto foto foto foto foto

 

Most, 20. 6. 2016 - Sněm Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s. - Představení SCLLD

 

Most, 23. 5. 2016 - Zasedání Kontrolního výboru Místního partnerství

 

Most, 11. 5. 2016 - Zasedání Výkonného výboru Místního partnerství - Podání žádosti o podporu SCLLD

 

Most, 9. 5. 2016 - 142. řádné jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s. - Představení SCLLD

 

Ploskovice, 5. 4. 2016 - Setkání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje - tvorba SCLLD

foto foto foto foto foto

 

Most, 29. 3. 2016 - Jednání Valné hromady Místního partnerství - tvorba SCLLD

29. 3. 2016 29. 3. 2016 29. 3. 2016 29. 3. 2016 29. 3. 2016

 

Obrnice, 24. 3. 2016 - Setkání starostů

24. 3. 2016 24. 3. 2016 24. 3. 2016 24. 3. 2016 24. 3. 2016

 

Obrnice, 24. 3. 2016 - Setkání podnikatelů a neziskových organizací

24. 3. 2016 24. 3 2016 24. 3. 2016 24.3. 2016 24. 3. 2016

 

Odolice (Bělušice), 2. 3. 2016 - Rozhovor s Ing. Ivo Bednárem (zemědělec)

2. 3. 2016 2. 3. 2016

 

Most, 25. 2. 2016 - Zasedání Valné hromady Okresní agrární komory Most

25. 2. 2016 25. 2. 2016 25. 2. 2016 25. 2. 2016 25. 2. 2016

 

Lišnice, 10. 2. 2016 - Pozvánka na zasedání pracovní skupiny "Sociální práce, vzdělávání, neziskový sektor"

 

Most, 8. 2. 2016 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

 

Droužkovice, 5. 2. 2016 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

5. 2. 2016 5. 2. 2016 5. 2. 2016 5. 2. 2016 5. 2. 2016

 

Most, 18. 1. 2016 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

 

Most, 11. 1. 2016 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Most, 1. 12. 2015 - Pozvánka na zasedání pracovní skupiny "Samospráva, infrastruktura a veřejný zájem"

 

Most, 26. 11. 2015 - Pozvánka na zasedání pracovní skupiny "Hospodářské a obecné klima"

 

Most, 25. 11. 2015 - Zasedání pracovní skupiny "Životní prostředí, ochrana krajiny, zemědělství"

 

Most, 24. 11. 2015 - Zasedání Valné hromady Místního partnerství - tvorba analytické části SCLLD

24. 11. 2015 24. 11. 2015 24. 11. 2015 24. 11. 2015 24. 11. 2015

 

Most, 23. 11. 2015 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

 

Most, 18. 11. 2015 - Zasedání pracovní skupiny "Území, populace, lidské zdroje, zaměstnanost"

18. 11. 2015 18. 11. 2015 18. 11 2015 18. 11. 2015 18. 11. 2015

 

Havraň, 18. 11. 2015 - Zasedání zastupitelstva obce Havraň

18 11. 2015 18. 1. 2015 18.11. 2015 18. 11.2015 18. 11. 2015

 

Lom, 3. 11. 2015 - Rozhovor s místostarostou města Lom

Napsali o nás v Deníku Teplicka

 

Ústí nad Labem, 15. 10. 2015 - Zasedání na téma sociální sféry

15. 10. 2015 15. 10. 2015 15.10. 2015 15. 10. 2015 15. 10. 2015

 

Polerady, 14. 10. 2015 - Rozhovor se starostou obce Polerady

 

Duchcov, 9. 10. 2015 - Rozhovor s místostarostou města Duchov

 

Český Jiřetín, 23. 9. 2015 - Rozhovor se starostkou s místostarostou obce obce Český Jiřetín

23. 9. 2015 23. 9. 2015 23. 9. 2015 23. 9. 2015

 

Lahošt, 23. 9. 2015 - Rozhovor se starostou obce Lahošť

23. 9. 2015 23. 9. 2015 23. 9. 2015 23. 9. 2015 23. 9. 2015

 

Osek, 17. 9. 2015 - Rozhovor s asistentkou starostky města Osek

17. 9. 2015 17. 9. 2015 17. 9. 2015 17. 9. 2015 17. 9. 2015

 

Ústí nad Labem, 17. 9. 2015 - Energetické fórum

17. 9. 2015 17.9. 2015 17. 9. 2015 17. 9. 2015 17. 9. 2015

 

Želenice, 16. 9. 2015 - Zasedání zastupitelstva obce Želenice

16. 9. 2015 16. 9. 2015 16. 9. 2015 16. 9. 2015 16. 9. 2015

 

Litoměřice, 15. 9. 2015 - Prezentace MAS Naděje na výstavě Zahrada Čech

15. 9. 2015 15. 9. 2015 15. 9. 2015 15. 9. 2015 15. 9. 2015

 

Most, 10. 9. 2015 - Zasedání na téma sociální sféry (osoby a rodiny v krizi)

10. 9. 2015 10. 9. 2015

 

České Budějovice, 31. 8. 2015 - 1. 9. 2015 - Prezentace MAS Naděje na výstavě Země živitelka

1. 9. 2015 1. 9. 2015 1. 9. 2015 1. 9. 2015 1. 9. 2015

 

Louka u Litvínova, 26. 8. 2015 - Zasedání zastupitelstva obce Louka u Litvínova

 

Lužice, 24. 8. 2015 - Rozhovor s místostarostou obce Lužice

 

Mariánské Radčice, 24. 8. 2015 - Rozhovor se starostou obce Mariánské Radčice

 

Most, 25. 8. 2015 - Zasedání na téma sociální sféry (osoby se zdravotní postižením a senioři)

 

Klíny, 19. 8. 2015 - Rozhovor se starostou obce Klíny

 

Louka u Litvínova, 31. 7. 2015 - Rozhovor se starostou a místostarostkou obce Louka u Litvínova

 

Patokryje, 31. 7. 2015 - Rozhovor se starostou obce Patorkyje

 

Most, 27. 7. 2015 - Zasedání na téma sociální sféry (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Most)

27. 7. 2015 27. 7. 2015 27. 7. 2015 27. 7. 2015 27. 7. 2015

 

Obrnice, 23. 7. 2015 - Rozhovor s Ing. Lucií Matějovicovou (Nízkoprahové centrum VULKÁN)

 

Braňany, 22. 7. 2015 - Rozhovor se starostou obce Braňany

 

Skršín, 22. 7. 2015 - Rozhovor se starostkou obce Skršín

 

Želenice, 22. 7. 2015 - Rozhovor se starostou Želenice

 

Most, 18. 7. 2015 - Zasedání ke tvorbě SCLLD

18. 7. 2015 18. 7. 2015 18. 7. 2015

 

Bečov, 14. 7. 2015 - Rozhovor se starostkou obce Bečov

 

Bělušice, 14. 7. 2015 - Rozhovor se starostkou obce Bělušice

 

Obrnice, 14. 7. 2015 - Rozhovor s místostarostou obce Obrnice

 

Duchcov, 7. 7. 2015 - Rozhovor s místostarostou města Duchov

 

Havraň, 2. 7. 2015 - Rozhovor se starostkou obce Havraň

 

Korozluky, 2. 7. 2015 - Rozhovor se starostou obce Korozluky

 

Lišnice, 2. 7. 2015 - Rozhovor se starostou obce Lišnice

 

Malé Březno, 2. 7. 2015 - Rozhovor se starostou obce Malé Březno

 

Lahošť, 25. 6. 2015 - Zasedání k zásobníku projektů obce Lahošť

 

Lišnice, 23. 6. 2015 - Zasedání Valné hromady Místního partnerství - tvorba SCLLD

23. 6. 2015 23. 6. 2015 23. 6. 2015 23. 6. 2015 23. 6. 2015

 

Lišnice, 15. 6. 2015 - Zasedání k zásobníku projektů obce Lišnice

 

Most, 27. 5. 2015 - Zasedání s Agenturou pro sociální začleňování

 

Most, 11. 5. 2015 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

11. 5. 2015 11. 5. 2015 11. 5. 2015

 

Most, 22. 4. 2015 - Setkání starostů

22. 4. 2015 22. 4. 2015 22. 4. 2015 22. 4. 2015 22. 4. 2015

 

Most, 7. 4. 2015 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

 

Most, 9. 3. 2015 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

 

Korozluky, 9. 3. 2015 - Zasedání k zásobníku projektů obce Korozluky

9. 3. 2015 9. 3. 2015 9. 3. 2015

 

Ústí nad Labem, 12. 2. 2015 - Zasedání s Komisí pro zemědělství a venkov při Radě Ústeckého kraje

12. 2. 2015 12. 2. 2015 12. 2. 2015 12. 2. 2015 12. 2. 2015

 

Most, 28. 1. 2015 - Setkání starostů

28. 1. 2015 28. 1. 2015 28. 1. 2015 28. 1. 2015 28. 1. 2015

 

Most, 5. 1. 2015 - Zasedání Správní rady Místního partnerství - tvorba SCLLD

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Duchcov, 22. 12. 2014 - Rozhovor se starostou města Duchov

 

Obrnice, 19. 12. 2014 - Zasedání zastupitelstva obce Obrnice

 

Most, 3. 12. 2014 - Jmenování do funkce Manažera pro SCLLD

3. 12. 2014 3. 12. 2014 3. 12. 2014 3. 12. 2014

 

Most, 3. 12. 2014 - Setkání starostů

3. 12. 2014 3. 12. 2014 3. 12. 2014 3. 12. 2014 3. 12. 2014

 

Ústí nad Labem, 26. 11. 2014 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

26. 11. 2014 26. 11. 2014 26. 11. 2014 26. 11. 2014 26. 11. 2014

 

Lišnice, 11. 11. 2014 - Jednání Valné hromady Místního partnerství - zájmové skupiny

 

Most, 1. 10. 2014 - Jednání se zpracovatelem Programu rozvoje města Litvínov 2014 - 2020

 

Úštěk, 22. 9. 2014 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

Napsali o nás v časopise Hospodářské a sociální rady Mostecka

 

Obrnice, 11. 6. 2014 - Veřejné projednání analytické části SCLLD

11. 6. 2014 11. 6. 2014 11. 6. 2014 11. 6. 2014

 

Most, 21. 5. 2014 - Setkání neziskových organizací

 

Most, 15. 5. 2014 - Jednání zakladatelů - tvorba SCLLD

 

Most, 12. 5. 2014 - Zasedání Hospodářské a sociální rady Mostecka

 

Vysočany, 5. 5. 2014 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

 

Vyšočany, 29. 3. 2014 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

 

Lišnice, 17. 2. 2014 - Školení pro partnery, žadatele a zaměstnance MAS Naděje

 

Vysočany, 11. 3. 2014 - Zasedání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje ČR

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obrnice, 3. 10. 2013 - Seminář pro veřejnost

3. 10. 2013 3. 10. 2013 3. 10. 2013 3. 10. 2013

 

Osek, 16. 9. 2013 - Seminář pro veřejnost

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V OBCÍCH a OSTATNÍ INFORMACE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazníky pro občany území MAS Naděje v roce 2014

  • Dotazníkové šetření bylo prováděno elektronicky přes webové stránky
  • Vyhodnocení - 113 odpovědí

 

Dotazníky pro občany území MAS Naděje v roce 2015

 

Dotazníky pro zástupce obcí v území MAS Naděje v roce 2015

  • Dotazníkové šetření bylo prováděno fyzicky a řízeným emailem
  • Vzor dotazníku
  • Vyhodnocení se nachází níže individuálně u jednotlivých obcí - 9 odpovědí

 

Dotazník pro zástupce obcí v území MAS Naděje v roce 2015

 

Dotazník pro neziskový sektor zaměřený na sociální sféru v území MAS Naděje v roce 2015

 

Dotazník zaměřený na výskyt cílových skupin v území MAS Naděje v roce 2015

 

Dotazník prefencí v oblastni podpory sociální sféry v roce 2015

 

BEČOV

Napsali o nás v Bečovském zpravodaji

BĚLUŠICE:

BRAŇANY:

ČESKÝ JIŘETÍN:

DUCHCOV:

HAVRAŇ:

KLÍNY:

KOROZLUKY:

LAHOŠŤ:

LIŠNICE:

LOM:

LOUKA U LITVÍNOVA:

LUŽICE:

MALÉ BŘEZNO:

MARIÁNSKÉ RADČICE:

MEZIBOŘÍ:

OBRNICE:

OSEK:

PATOKRYJE:

POLERADY:

SKRŠÍN:

ŽELENICE: