Anketa

Uvažujete podat žádost o podporu Vašeho projektu přes Místní akční skupinu?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
27. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Víte, co je to Místní akční skupina?

Celkem hlasů:
19
Hlasování začalo:
6. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Máme rádi venkov

 

logo

 

foto

 

zpravodaj

 

magazín

Obsah


 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (dále jen SCLLD) je komplexní střednědobou rozvojovou strategií území Místní akční skupiny Naděje o.p.s. pro období 2014-2020, která vychází z identifikovaných požadavků širokého spektra místních aktérů veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na cílené nasměrování aktivit, vedoucích ke komplexnímu dlouhodobému harmonickému rozvoji daného území Mostecka, Litvínovska a části Teplicka. SCLLD především identifikuje konkrétní problémové oblasti a také definuje rozvojový potenciál vymezeného území. Poskytuje konkrétní vizi, cíle a opatření, pomocí kterých lze dosáhnout snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony. Jedná se tedy o ucelený a komplexní dokument, který představuje silný nástroj pro dlouhodobé financování a efektivní alokaci finančních prostředků tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

 

Dne 5. 4. 2017 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem "vyhověl". Žádost je nyní postoupena do 2. věcného hodnocení.

 

Podáno po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti po 1. kole věcného hodnocení dne 20. 3. 2017:

 

Podáno po 1. kole věcného hodnocení dne 28. 2. 2017:

 

Dne 17. 10. 2016 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem "vyhověl". Žádost je nyní postoupena do 1. věcného hodnocení.

 

Podáno po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti dne 29. 9. 2016:

 

Podáno v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje dne 30. 3. 2016:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní související dokumenty či odkazy: