Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
16
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Úvod

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE neboli SCLLD je komplexní střednědobou rozvojovou strategií území Místní akční skupiny Naděje o.p.s. pro období 2014 - 2020, která vychází z identifikovaných požadavků širokého spektra místních aktérů veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na cílené nasměrování aktivit, vedoucích ke komplexnímu dlouhodobému harmonickému rozvoji daného území Mostecka, Litvínovska a části Teplicka. SCLLD především identifikuje konkrétní problémové oblasti a také definuje rozvojový potenciál vymezeného území. Poskytuje konkrétní vizi, cíle a opatření, pomocí kterých lze dosáhnout snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony. Jedná se tedy o ucelený a komplexní dokument, který představuje silný nástroj pro dlouhodobé financování a efektivní alokaci finančních prostředků tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

Obsah

Dne 17. 7. 2017 bylo ukončeno 3. kolo věcného hodnocení s výsledkem, že "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 MAS Naděje o.p.s. splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů".

 

K náhledu dokument:

 

Strategie

ZDE

K náhledu přílohy dokumentu:

 

7.1 Finanční plán a indikátory

ZDE

7.2 Mapa území a seznam obcí

ZDE

7.3 Postup zapojení komunity

ZDE

7.4 Analýza rizik

ZDE

7.6 Tabulka č. 14

ZDE

7.7 Tabulka č. 18

ZDE

7.8 Tabulka č. 19

ZDE

7.9 Tabulka č. 20 

ZDE

7.10 Tabulka č. 21 

ZDE

7.11 Tabulka č. 23

ZDE

7.12 Žádost o standardizaci

ZDE

7.13 Osvědčení o standardizaci

ZDE

4. zpráva o plnění

Dne 5. 8. 2019 byla podána čtvrtá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 26. 8. 2019 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena.

 

Mid-term evaluace (střednědobé hodnocení)

Dne 20. 07. 2019 byla podána Zpráva týkající se střednědobého hodnocení SCLLD za sledované období od 17. 07. 2017 do 31. 12. 2018 s výhledem do 30. 06. 2019.

 

8. žádost o změnu obsahu

Dne 21. 5. 2019 byla podána 8. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala úpravy principů pro určení preferenčních kritérií v rámci programového rámce PRV z důvodu zvýšení absorpční kapacity projektů v území. Dne 12. 6. 2019 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

7. žádost o změnu obsahu

Dne 10. 5. 2019 byla podána 7. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala narovnání finančního plánu na skutečnost a změny kurzovních rozdílů (EUR/CZK) na základě změny podmínek řídícího orgánu ze dne 13. 12. 2018. Dne 20. 5. 2019 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

6. žádost o změnu obsahu

Dne 14. 2. 2019 byla podána 6. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala aktualizace implementační části ve vztahu k zastoupení členů v orgánech společnosti i organizační složky. Dne 26. 3. 2019 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

5. žádost o změnu obsahu

Dne 25. 1. 2019 byla podána 5. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala přesunu finanční alokace mezi dvěma opatřeními v rámci Programového rámce OPZ a drobné textové úpravy v opatření Programového rámce OPZ vč. přidání indikátoru v návaznosti na ukončenou výzvu MAS Naděje o.p.s. Dne 26. 2. 2019 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

3. zpráva o plnění

Dne 18. 1. 2019 byla podána třetí "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 20. 3. 2019 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena.

 

4. žádost o změnu obsahu

Dne 16. 8. 2018 byla podána 4. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala doplnění výčtu typů příjemců podpory o obchodní korporace v opatření č. 1.1.6 "Podpora sociálního podnikání - provoz" Programového rámce Operačního programu Zaměstnanost. Dne 31. 8. 2018 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

2. zpráva o plnění

Dne 13. 7. 2018 byla podána druhá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 1. 2018  do 30. 6. 2018. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 12. 10. 2018 obdržela kancelář připomínky řídícího orgánu, které byly vypořádány a dne 16. 10. 2018 zaslány zpět na řídící orgán. Dne 17. 10. 2018 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena.

 

3. žádost o změnu obsahu

Dne 30. 5. 2018 byla podána 3. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala doplnění nového opatření č. 3.1.2 - Revitalizace sídelní zeleně do programového rámce Operačního programu Životní prostředí. Připomínky, které kancelář obdržela dne 1. 6. 2018 a 8. 6. 2018, byly zapracovány a zaslány zpět na řídící orgán. Dne 19. 7. 2018 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

2. žádost o změnu obsahu

Dne 30. 1. 2018 byla podána 2. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala drobných úprav v Programovém rámci v Operačním programu Zaměstnanost ve vztahu ke dvěma již ukončeným výzvám (upraven název cílové skupiny a přidány indikátory) a aktualizace implementační části SCLLD ve vztahu k interním postupům Společnosti. Dne 4. 4. 2018 obdržela kancelář připomínky řídícího orgánu, které byly vypořádány a zaslány zpět na řídící orgán. Dne 12. 4. 2018 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

1. zpráva o plnění

Dne 19. 1. 2018 byla podána "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 17. 7. 2017 do 31. 12. 2017.  Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 27. 2. 2018 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena.

 

1. žádost o změnu obsahu

Dne 13. 11. 2017 byla podána 1. žádost o změnu obsahu SCLLD - změna se týkala aktualizace údajů ve vztahu ke standardizaci MAS Naděje o.p.s., tj. změny ve složení orgánů společnosti. Dne 14. 11. 2017 kancelář obdržela žádost o doplnění některých dokumentů. Požadavky řídícího orgánu byly vypořádány a dne 23. 11. 2017 byly dokumenty zaslány. Dne  24. 11. 2017 byla kancelář informována, že žádosti o změnu bylo vyhověno.

Doprovodná dokumentace

  • Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020

  • Pokyny ke komunitně vedenému místnímu rozvoji určené místním aktérům

  • Národní dokument k územní dimenzi

  • Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020

  • Metodika ke standardizaci místních akčních skupin 2014 - 2020

  • Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020