Ankety

Uvažujete podat žádost o podporu Vašeho projektu přes Místní akční skupinu?

Celkem hlasů:
8
Hlasování začalo:
27. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Logo

Máme rádi venkov

Logo

logo

Zpravodaj venkova

zpravodaj

Zpravodaj MZe

MZe

Newsletter OP VVV

opvv

Obsah


 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (dále jen SCLLD) je komplexní střednědobou rozvojovou strategií území Místní akční skupiny Naděje o.p.s. pro období 2014-2020, která vychází z identifikovaných požadavků širokého spektra místních aktérů veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na cílené nasměrování aktivit, vedoucích ke komplexnímu dlouhodobému harmonickému rozvoji daného území Mostecka, Litvínovska a části Teplicka. SCLLD především identifikuje konkrétní problémové oblasti a také definuje rozvojový potenciál vymezeného území. Poskytuje konkrétní vizi, cíle a opatření, pomocí kterých lze dosáhnout snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony. Jedná se tedy o ucelený a komplexní dokument, který představuje silný nástroj pro dlouhodobé financování a efektivní alokaci finančních prostředků tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

 

Dne 17. 7. 2017 bylo ukončeno 3. kolo věcného hodnocení s výsledkem, že "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 Místní akční skupiny Naděje o.p.s. splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů".  

 

Dne 23. 6. 2017 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem "vyhověl". Žádost je nyní postoupena do 3. věcného hodnocení.

 

Podáno po 2. kole věcného hodnocení dne 30. 5. 2017:

 

Dne 5. 4. 2017 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem "vyhověl". Žádost je nyní postoupena do 2. věcného hodnocení.

 

Podáno po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti po 1. kole věcného hodnocení dne 20. 3. 2017:

 

Podáno po 1. kole věcného hodnocení dne 28. 2. 2017:

 

Dne 17. 10. 2016 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem "vyhověl". Žádost je nyní postoupena do 1. věcného hodnocení.

 

Podáno po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti dne 29. 9. 2016:

 

Podáno v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje dne 30. 3. 2016:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní související dokumenty či odkazy: