Obsah


 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (dále jen SCLLD) je komplexní střednědobou rozvojovou strategií území Místní akční skupiny Naděje o.p.s. pro období 2014-2020, která vychází z identifikovaných požadavků širokého spektra místních aktérů veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na cílené nasměrování aktivit, vedoucích ke komplexnímu dlouhodobému harmonickému rozvoji daného území Mostecka, Litvínovska a části Teplicka. SCLLD především identifikuje konkrétní problémové oblasti a také definuje rozvojový potenciál vymezeného území. Poskytuje konkrétní vizi, cíle a opatření, pomocí kterých lze dosáhnout snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony. Jedná se tedy o ucelený a komplexní dokument, který představuje silný nástroj pro dlouhodobé financování a efektivní alokaci finančních prostředků tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

 

Dne 17. 7. 2017 bylo ukončeno 3. kolo věcného hodnocení s výsledkem, že "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 Místní akční skupiny Naděje o.p.s. splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů".  

 

Dne 23. 6. 2017 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem "vyhověl". Žádost je nyní postoupena do 3. věcného hodnocení.

 

Podáno po 2. kole věcného hodnocení dne 30. 5. 2017:

 

Dne 5. 4. 2017 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem "vyhověl". Žádost je nyní postoupena do 2. věcného hodnocení.

 

Podáno po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti po 1. kole věcného hodnocení dne 20. 3. 2017:

 

Podáno po 1. kole věcného hodnocení dne 28. 2. 2017:

 

Dne 17. 10. 2016 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem "vyhověl". Žádost je nyní postoupena do 1. věcného hodnocení.

 

Podáno po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti dne 29. 9. 2016:

 

Podáno v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje dne 30. 3. 2016:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní související dokumenty či odkazy: