Obsah

Úvod

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE neboli Strategie CLLD je komplexní střednědobou rozvojovou strategií území Místní akční skupiny Naděje o.p.s. pro období 2021 - 2027, která vychází z identifikovaných požadavků širokého spektra místních aktérů veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na cílené nasměrování aktivit, vedoucích ke komplexnímu dlouhodobému harmonickému rozvoji daného území Mostecka, Litvínovska a části Teplicka. Strategie CLLD především identifikuje konkrétní problémové oblasti a také definuje rozvojový potenciál vymezeného území. Poskytuje konkrétní vizi, cíle a opatření, pomocí kterých lze dosáhnout snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony. Jedná se tedy o ucelený a komplexní dokument, který představuje silný nástroj pro dlouhodobé financování a efektivní alokaci finančních prostředků tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie CLLD) pro období 2021 - 2027

 

MAS Naděje o.p.s. připravuje novou Strategii CLLD pro programové období 2021 - 2027. Pro naše území, které se rozrostlo o město Litvínov, město Horní Jiřetín, obec Jeníkov a obec Volevčice, je důležité získat informace o potřebách obcí, měst či jednotlivců, rozvoji lokálního podnikání a rozvoji a podpoře zemědělství. Všechny získané informace budou sloužit k identifikaci skutečných problémů našeho území. Více informací k přípravě Strategie CLLD najdete v tiskové zprávě pro občany a subjekty působící na území MAS Naděje o.p.s. 

Rádi bychom také získali podněty a názory Vás - obyvatel našeho území tak, aby Strategie CLLD co nejvíce odpovídala Vašim potřebám. Proto si dovolujeme požádat o vyplnění dotazníků, popř. vyplnění zásobníku projektů s Vašimi podněty a projekty.

 

Dotazník pro podnikatele a zemědělce: ZDE                       
Dotazník pro nestátní neziskové organizace: ZDE
Dotazník pro obyvatele z území MAS Naděje o.p.s.:               ZDE
Dotazník pro děti a mládež: ZDE
Zásobník projektů: ZDE