Obsah


 

Reliazované projekty, kde žadatelem o dotaci byla MAS Naděje o.p.s.

MAS Naděje o.p.s. se v minulém období aktivně zúčastnila realizace následujících projektů:

 

 • Projekt „Naše vlídná nádraží
  • č. projektu 12/017/4210a/20000077
  • poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Programu rozvoje venkova
  • financování ex post
  • požadovaná dotace - 1.998.900,- včetně 10% spoluúčasti
  • obdržená dotace - 1.497.609,-

 

 • Projekt „Rozvoj venkova 2014 - 2020 na území MAS Naděje o.p.s. – Žijeme pospolu
  • č. projektu 13/018/34100/342/000034
  • poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Programu rozvoje venkova
  • financování ex post
  • požadovaná dotace - 500.000,-
  • obdržená dotace - 486.960,-

 

 • Projekt „Podpora vzniku strategie komunitě vedeného místního rozvoje pro území MAS Naděje o.p.s.
  • č. projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00313
  • poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc
  • financování ex post
  • požadovaná dotace - 461.600,-
  • obdržená dotace - 461.600,-

 

 • Projekt "Podpora pracovního místa - účetní"
  • č. projektu MOA-S-85/2014
  • poskytovatel: Úřad práce ČR
  • financování ex post
  • požadovaná dotace - 90.000,-
  • obdržená dotace - 90.000,-

 

 • Projekt „Zpracování SCLLD – nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014 - 2020"
  • č. projektu XI./II./2014
  • poskytovatel: Hospodářská a sociální rada Mostecka z.s.
  • financování ex post
  • požadovaná dotace - 100.000,-
  • obdržená dotace - 100.000,-

 

 • Projekt "Podpora pracovního místa - administrativní pracovník"
  • č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015
  • poskytovatel: Úřad práce ČR
  • financování ex post
  • požadovaná dotace - 90.000,-
  • obdržená dotace - 90.000,-

 

 • Projekt „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD
  • č. projektu 15/022/4210a/342/000012
  • poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Programu rozvoje venkova
  • financování ex post
  • požadovaná dotace - 500.000,-
  • obdržená dotace - 354.470,-

 

 • Projekt „Příprava na standardizaci MAS Naděje o.p.s.
  • č. projektu IV./I./2015
  • poskytovatel: Hospodářská a sociální rada Mostecka z.s.
  • financování ex post
  • požadovaná dotace - 65.000,-
  • obdržená dotace - 65.000,-

 

 • Projekt „Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015
  • č. projektu 15/SML2461
  • poskytovatel: Fond Ústeckého kraje
  • financování ex ante
  • požadovaná dotace - 500.000,-
  • obdržená dotace - 500.000,-

 

 • Projekt „Podpora ÚK 2016 - 2023" 
  • č. projektu 16/SML2164
  • poskytovatel: Fond rozvoje Ústeckého kraje
  • financování ex ante
  • požadovaná dotace - 1.000.000,-
  • obdržená dotace - 1.000.000,-

 

 • Projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II"
  • č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
  • poskytovatel: Úřad práce ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
  • financování ex post
  • požadovaná dotace - 30.350,-
  • obdržená dotace - 30.350,-

 

 • Projekt "Analýza problémů a potřeb mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. za účelem efektivního nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR"
  • č. projektu IV./II./2016
  • poskytovatel: Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s.
  • financování ex post
  • požadovaná dotace - 46.228,-
  • obdržená dotace - 46.228,-

 

 • Projekt "Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 - 06/2017"
  • č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446
  • poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 
  • financování ex post
  • požadovaná dotace - 1.751.906,- včetně 5% spoluúčasti (období 07/2015 - 09/2017)
  • obdržená dotace - 1.098.721,76 Kč ponížená o 5% spoluúčast (období 07/2015 - 03/2017)
  • obdržená dotace - 170.483,- Kč ponížená o 5% spoluúčast (období 04/2017 - 05/2017)
  • odbržená dotace - 186.784,40 Kč ponížená o 5% spoluúčast (období 06/2017 - 07/2017)
  • obdržená dotace - 116.154,00 Kč ponížená o 5% spoluúčast (období 08/2017)

 

 • Projekt "Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 - 12/2023"
  • č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271
  • poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 
  • financování ex post
  • požadovaná dotace - 11.520.734,-Kč včetně 5% spoluúčasti
  • obdržená dotace - 0,-Kč