Obsah


 

logo

 

PROJEKT "PODPORA VZNIKU STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS NADĚJE O.P.S."

Finanční prostředky uvolněné na projekt č. CZ.1.08/3.2.00/14.00313 „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Naděje o.p.s." byly čerpány na osobní náklady pracovníků podílejících se na tvorbě Strategie komuitně vedeného místního prozvoje 2014 - 2020 jako stěžejního dokumentu pro rozdělování finanční alokace pro nové plánovací období 2014 - 2020. 

 

Veškeré informace k výše dotčenému dokumentu jsou k náhledu ZDE.