Obsah

logo op logo map
PROJEKT "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II PRO ORP LITVÍNOV"
(projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095) 
 
Jedná se o navazující projekt na projekt "MAP ORP Litvínov", který byl realizován v období od 09/2016 do 02/2018 Městem Litvínov
V rámci tohoto projektu došlo k vytvoření komunikační platformy spolupráce mateřských a základních škol v území, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Navazujcí projekt má tudíž za cíl prostřednictvím své strategie i nadále tuto oblast spolupráce a partnerství prohlubovat s důrazem na systémové řešení problémů, které je přímo spojují.
 
Cílem projektu je v návaznosti na problémy identifikované v projektu "MAP ORP Litvínov" realizovat navrhovaná opatření. Jedná se o:
 • Modernizace infrastruktury pro základní vzdělání zaměřené na klíčové oblasti jako je čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, přirodní vědy, polytechnické vzdělávání a IT;
 • Zvyšování kvalifikace a motivace pedagogů a ostatních pracovníků;
 • Podpora ochoty zavádět inovativní postupy ve vzdělávání;
 • Podpora kvalitního kariérového poradenství pro absolventy ZŠ;
 • Zvyšování manažerských schopností ředitelů;
 • Motivace učitelů k vlastnímu učení;
 • Rozvoj klíčových kompetencí žáků (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální, občanská a pracovní kompetence);
 • Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli škol, veřejností a zaměstnavateli;
 • Posílení kapacit speciální pedagogiky;
 • Podpora nabídky zájmového a neformálního vzdělávání včetně pohybových aktivit;
 • Vznik a podpora komunikační platformy k setkávání, výměně zkušeností a příkladů dobré praxe. 
Název projektu:          
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov
Zkrácený název projektu:
MAP II pro ORP Litvínov
Datum zahájení realizace: 
1. 5. 2019
Datum ukončení realizace:  30. 4. 2022
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchový ČR
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozpočet: 
9.936.755,92 Kč
Z toho žadatel: MAS Naděje o.p.s. - 8.754.875,92 Kč
Z toho partner: Město Litvínov - 1.181.880,00 Kč
Spoluúčast:
0 %
Zapojeno:
15 subjektů

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář:           
                ZDE
E-mail:
mapiilitvinov@gmail.com

Sociální sítě

Facebook:                                                                                          FB
Twitter: Twitter
Instagram: Instagram
LinkedIn:  Linkedin

 

 

 

Administrativní tým

Projektový manažer:                                                        Ing. Monika Růžičková
  (+420) 733 370 049
                 ruzickova@pp-projekty.cz
Administrátor projektu: Tomáš Harant
  (+420) 733 700 334
  tomas.harant@masnadeje.cz
Finanční manažer: Simona Korelová
  (+420) 722 277 687
  simona.korelova@masnadeje.cz
Koordinátor projektu: Mgr. Petra Zavázalová
  (+420) 771 137 791
  petra.zavazalova@mulitvinov.cz
Koordinátor MAP: Mgr. Petr Lenc
  (+420) 603 503 556
  petr.lenc@sf-poradenstvi.cz
Manažer implementace: Ing. Lucie Krupková
  (+420) 605 282 031
  korbova.l@seznam.cz
Analytik: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  (+420) 774 583 579
  hrubes.jan@gmail.com

Pracovní skupiny

Oblast financování jednotlivých zařízení: Ing. Klára Křivánková
  krivankova@zsmshornijiretin.cz
Oblast rovných příležitostí pro děti a žáky: Mgr. Pavla Tomášová
  reditel@zsruska.cz
Oblast čtenářské gramotnosti dětí a žáků: Mgr. Kateřina Koželuhová
  kozeluhova.katerina@seznam.cz
Oblast matematické gramotnosti dětí a žáků: Ing. Zuzana Ozaňáková
  zuzana.ozanakova@centrum.cz

Lídři

Lídr "MŠ - VŠEOBECNĚ": Bc. Ilona Kuklová
  ikuklova@email.cz
Lídr "ZŠ - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST": Mgr. Markéta Říhovská
  rihovskych@seznam.cz
Lídr "ZŠ - MATEMATICKÁ GRAMOTNOST": Mgr. Radek Martinák
  radek.martinak@sszslitvinov.cz
Lídr "ZŠ - INKLUZE": Mgr. Pavla Tomášová
  reditel@zsruska.cz
Lídr "ZŠ - DIGITÁLNÍ KOMPETENCE": Ing. Pavel Šiktanc
  pavel.siktanc@sszslitvinov.cz
Lídr "ZŠ - FYZIKA": Ing., Mgr. Miloš Jenčík
  m.jencik@tiscali.cz
Lídr "ZŠ - CHEMIE": Mgr. Petra Troníčková
  go.pet@seznam.cz
Lídr "ZŠ - BIOLOGIE": Mgr. Simona Svobodová
  svobodova.simona@atlas.cz
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Litvínov
Analytická část MAP I: ZDE
Analytická část MAP II (aktualizace ke dni 15. 04. 2020): ZDE
Strategický rámec MAP I: ZDE
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 14. 10. 2019): ZDE
Akční plán 2017 - 2018: ZDE
Akční plán 2019 - 2020: ZDE
   
Organizační struktura:  ZDE
   
Základní dokumenty Řídícího výboru
Aktualizované složení Řídícího výboru: ZDE
Statut Řídícího výboru: ZDE
Jednací řád Řídícího výboru: ZDE
   
Základní dokumenty Pracovních skupin  
Aktualizované složení Pracovních skupin: ZDE
   
Komunikační strategie  
Komunikační plán: ZDE
Identifikace dotčené veřejnosti: ZDE
   
Monitoring a evaluace projektu  
Seznam plánovaných evaluací: ZDE
Monitorovací list průběhu projektu: ZDE
Evaluace pracovních skupin - hodnotící dotazník: ZDE
Evaluace průběhu a přínosu projektu - hodnotící dotazník: ZDE
Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce: ZDE
Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II: ZDE
Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II: ZDE

Fotogalerie

08.10.2020

Porada Administrativního týmu ze dne 8. 10. 2020

Porada Administrativního týmu ze dne 8. 10. 2020

Porada Administrativního týmu ze dne 8. 10. 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

29.09.2020

Jednání Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 23. 9 2020

Jednání Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 23. 9 2020

Jednání Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 23. 9. 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

12.03.2020

Porada Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

Porada Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

Porada Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

27.02.2020

Typologie MBTI 1 - sebepoznávání a spolupráce v týmu ze dne 26. - 27. 2. 2020

Typologie MBTI 1 - sebepoznávání a spolupráce v týmu ze dne 26. - 27. 2. 2020

Školení v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov, které se uskutečnilo ve dnech 26. - 27. 2. 2020 v Městské knihovně v Litvínově

Detail

27.02.2020

Jednání Pracovní skupiny Zřízovatelé ze dne 27. 2. 2020

Jednání Pracovní skupiny Zřízovatelé ze dne 27. 2. 2020

Jednání Pracovní skupiny Zřizovatelé ze dne 27. 2. 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP VVV
Krajský akční plán Ústeckého kraje
KAP
PROJEKTY:
 
 
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
APIV
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích
SRP
Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
SYPO
Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového
FNV

Zápisy z jednání

17.07.2020

20200626 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Řídícího výboru ze dne 26. 6. 2020

Stáhnout

20.04.2020

20200415 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Řídícího výboru ze dne 15. 4. 2020

Stáhnout

22.10.2019

20191014 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání Řídícího výboru ze dne 14. 10. 2019

Stáhnout

11.06.2019

20190520 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Řídícího výboru ze dne 20. 5. 2019

Stáhnout

29.10.2020

20201023 Zápis č. 3/2020

Zápis č. 3/2020 ze společného jednání pracovních skupin Ředitelé a Financování ze dne 23. 10. 2020

Stáhnout

06.10.2020

20200923 Zápis č. 4/2020

Zápis č. 4/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 23. 9. 2020

Stáhnout

14.07.2020

20200611 Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020 ze společného jednání pracovních skupin Ředitelé a Financování ze dne 11. 6. 2020

Stáhnout

17.06.2020

20200610 Zápis č. 3/2020

Zápis č. 3/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 10. 6. 2020

Stáhnout

09.03.2020

20200227 Zápis č. 1/2020

Zápis z jednání pracovní skupiny Zřizovatelé ze dne 27. 2. 2020

Stáhnout

09.03.2020

20200220 Zápis č. 1/2020

Zápis ze společného jednání pracovních skupin Ředitelé a Financování ze dne 20. 2. 2020

Stáhnout

27.02.2020

20200219 Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 19. 2. 2020

Stáhnout

22.01.2020

20200115 Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 15. 1. 2020

Stáhnout

16.12.2019

20191204 Zápis č. 3/2019

Zápis č. 3/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 4. 12. 2019

Stáhnout

05.12.2019

20191120 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 20. 11. 2019

Stáhnout

21.11.2019

20191107 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání pracovní skupiny Ředitelé ze dne 7. 11. 2019

Stáhnout

25.10.2019

20190905 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání pracovní skupiny Financování ze dne 5. 9. 2019

Stáhnout

25.10.2019

20191016 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 16. 10. 2019

Stáhnout

04.10.2019

20190925 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny Ředitelé ze dne 25. 9. 2019

Stáhnout

08.07.2019

20190618 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny Financování ze dne 18. 6. 2019

Stáhnout

10.06.2019

20190527 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 27. 5. 2019

Stáhnout

19.10.2020

20201008 Zápis č. 8/2020

Zápis č. 8/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 8. 10. 2020

Stáhnout

04.09.2020

20200903 Zápis č. 7/2020

Zápis č. 7/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 3. 9. 2020

Stáhnout

14.07.2020

20200604 Zápis č. 6/2020

Zápis č. 6/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 4. 6. 2020

Stáhnout

26.05.2020

20200515 Zápis č. 5/2020

Zápis č. 5/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 15. 5. 2020

Stáhnout

23.04.2020

20200417 Zápis č. 4/2020

Zápis č. 4/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 17. 4. 2020

Stáhnout

20.03.2020

20200312 Zápis č. 3/2020

Zápis č. 3/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

Stáhnout

06.03.2020

20200213 Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 13. 2. 2020

Stáhnout

03.02.2020

20200122 Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 22. 1. 2020

Stáhnout

02.12.2019

20191126 Zápis č. 9/2019

Zápis č. 9/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 26. 11. 2019

Stáhnout

21.11.2019

20191101 Zápis č. 8/2019

Zápis č. 8/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 1. 11. 2019

Stáhnout

21.10.2019

20191009 Zápis č. 3/2019

Zápis č. 3/2019 z jednání Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 9. 10. 2019

Stáhnout

03.10.2019

20190924 Zápis č. 7/2019

Zápis č. 7/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 24. 9. 2019

Stáhnout

03.10.2019

20190911 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 11. 9. 2019

Stáhnout

21.08.2019

20190813 Zápis č. 6/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 13. 8. 2019

Stáhnout

16.08.2019

20190621 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 21. 6. 2019

Stáhnout

16.08.2019

20190618 Zápis č. 5/2019

Zápis č. 5/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 18. 6. 2019

Stáhnout

10.06.2019

20190521 Zápis č. 4/2019

Zápis č. 4/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 21. 5. 2019

Stáhnout

10.06.2019

20190503 Zápis č. 3/2019

Zápis č. 3/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 3. 5. 2019

Stáhnout

10.06.2019

20190402 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 2. 4. 2019

Stáhnout

10.06.2019

20190222 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 22. 2. 2018

Stáhnout

Zprávy

14.10.2020

Akční plán MAP II pro ORP Litvínov

Aktualizace strategických dokumentů MAP II pro ORP Litvínov

Detail

16.07.2020

Žádost o změnu č. 4 projektu

4. změna v realizaci projektu

Detail

01.04.2020

Výzva OP VVV - Šablony III

Výzva Řídícího orgánu OP VVV

Detail