Obsah

logo op logo map
PROJEKT "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II PRO ORP LITVÍNOV"
(projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095) 
 
Jedná se o navazující projekt na projekt "MAP ORP Litvínov", který byl realizován v období od 09/2016 do 02/2018 Městem Litvínov
V rámci tohoto projektu došlo k vytvoření komunikační platformy spolupráce mateřských a základních škol v území, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Navazujcí projekt má tudíž za cíl prostřednictvím své strategie i nadále tuto oblast spolupráce a partnerství prohlubovat s důrazem na systémové řešení problémů, které je přímo spojují.
 
Cílem projektu je v návaznosti na problémy identifikované v projektu "MAP ORP Litvínov" realizovat navrhovaná opatření. Jedná se o:
 • Modernizace infrastruktury pro základní vzdělání zaměřené na klíčové oblasti jako je čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, přirodní vědy, polytechnické vzdělávání a IT;
 • Zvyšování kvalifikace a motivace pedagogů a ostatních pracovníků;
 • Podpora ochoty zavádět inovativní postupy ve vzdělávání;
 • Podpora kvalitního kariérového poradenství pro absolventy ZŠ;
 • Zvyšování manažerských schopností ředitelů;
 • Motivace učitelů k vlastnímu učení;
 • Rozvoj klíčových kompetencí žáků (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální, občanská a pracovní kompetence);
 • Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli škol, veřejností a zaměstnavateli;
 • Posílení kapacit speciální pedagogiky;
 • Podpora nabídky zájmového a neformálního vzdělávání včetně pohybových aktivit;
 • Vznik a podpora komunikační platformy k setkávání, výměně zkušeností a příkladů dobré praxe. 
Název projektu:          
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov
Zkrácený název projektu:
MAP II pro ORP Litvínov
Datum zahájení realizace: 
1. 5. 2019
Datum ukončení realizace:  30. 4. 2022
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchový ČR
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozpočet: 
9.936.755,92 Kč
Z toho žadatel: MAS Naděje o.p.s. - 8.754.875,92 Kč
Z toho partner: Město Litvínov - 1.181.880,00 Kč
Spoluúčast:
0 %
Zapojeno:
15 subjektů

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář:           
                ZDE
E-mail:
mapiilitvinov@gmail.com

Sociální sítě

Facebook:                                                                                          FB
Twitter: Twitter
Instagram: Instagram
LinkedIn:  Linkedin

 

 

 

Administrativní tým

Projektový manažer:                                                        Ing. Monika Růžičková
  (+420) 733 370 049
                 ruzickova@pp-projekty.cz
Administrátor projektu: Tomáš Harant
  (+420) 733 700 334
  tomas.harant@masnadeje.cz
Finanční manažer: Simona Korelová
  (+420) 722 277 687
  simona.korelova@masnadeje.cz
Koordinátor projektu: Mgr. Petra Zavázalová
  (+420) 771 137 791
  petra.zavazalova@mulitvinov.cz
Koordinátor MAP: Mgr. Petr Lenc
  (+420) 603 503 556
  petr.lenc@sf-poradenstvi.cz
Manažer implementace: Ing. Lucie Krupková
  (+420) 605 282 031
  korbova.l@seznam.cz
Analytik: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  (+420) 774 583 579
  hrubes.jan@gmail.com

Pracovní skupiny

Oblast financování jednotlivých zařízení: Ing. Klára Křivánková
  krivankova@zsmshornijiretin.cz
Oblast rovných příležitostí pro děti a žáky: Mgr. Pavla Tomášová
  reditel@zsruska.cz
Oblast čtenářské gramotnosti dětí a žáků: Mgr. Kateřina Koželuhová
  kozeluhova.katerina@seznam.cz
Oblast matematické gramotnosti dětí a žáků: Ing. Zuzana Ozaňáková
  zuzana.ozanakova@centrum.cz

Lídři

Lídr "MŠ - VŠEOBECNĚ": Bc. Ilona Kuklová
  ikuklova@email.cz
Lídr "ZŠ - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST": Mgr. Markéta Říhovská
  rihovskych@seznam.cz
Lídr "ZŠ - MATEMATICKÁ GRAMOTNOST": Mgr. Radek Martinák
  radek.martinak@sszslitvinov.cz
Lídr "ZŠ - INKLUZE": Mgr. Pavla Tomášová
  reditel@zsruska.cz
Lídr "ZŠ - DIGITÁLNÍ KOMPETENCE": Ing. Pavel Šiktanc
  pavel.siktanc@sszslitvinov.cz
Lídr "ZŠ - FYZIKA": Ing., Mgr. Miloš Jenčík
  m.jencik@tiscali.cz
Lídr "ZŠ - CHEMIE": Mgr. Petra Troníčková
  go.pet@seznam.cz
Lídr "ZŠ - BIOLOGIE": Mgr. Simona Svobodová
  svobodova.simona@atlas.cz
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Litvínov
Analytická část: ZDE
Strategický rámec: ZDE
Akční plán 2017 - 2018: ZDE
   
Organizační struktura:  ZDE
   
Základní dokumenty Řídícího výboru
Aktualizované složení Řídícího výboru: ZDE
Statut Řídícího výboru: ZDE
Jednací řád Řídícího výboru: ZDE
   
Ostatní dokumenty  
Aktualizované složení Pracovních skupin: ZDE
Komunikační plán: ZDE
Identifikace dotčené veřejnosti: ZDE

Fotogalerie

12.03.2020

Porada Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

Porada Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

Porada Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

27.02.2020

Typologie MBTI 1 - sebepoznávání a spolupráce v týmu ze dne 26. - 27. 2. 2020

Typologie MBTI 1 - sebepoznávání a spolupráce v týmu ze dne 26. - 27. 2. 2020

Školení v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov, které se uskutečnilo ve dnech 26. - 27. 2. 2020 v Městské knihovně v Litvínově

Detail

27.02.2020

Jednání Pracovní skupiny Zřízovatelé ze dne 27. 2. 2020

Jednání Pracovní skupiny Zřízovatelé ze dne 27. 2. 2020

Jednání Pracovní skupiny Zřizovatelé ze dne 27. 2. 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

20.02.2020

Jednání Pracovní skupiny Ředitelé a Financování ze dne 20. 2. 2020

Jednání Pracovní skupiny Ředitelé a Financování ze dne 20. 2. 2020

Jednání Pracovní skupiny Ředitelé a Financování ze dne 20. 2. 2020 v zasedací místnosti Základní školy Litvínov - Hamr

Detail

19.02.2020

Jednání Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 19. 2. 2020

Jednání Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 19. 2. 2020

Jednání Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 19. 2. 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

Zápisy z jednání

22.10.2019

20191014 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání Řídícího výboru ze dne 14. 10. 2019

Stáhnout

11.06.2019

20190520 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Řídícího výboru ze dne 20. 5. 2019

Stáhnout

09.03.2020

20200227 Zápis

Zápis z jednání pracovní skupiny Zřizovatelé ze dne 27. 2. 2020

Stáhnout

09.03.2020

20200220 Zápis

Zápis ze společného jednání pracovních skupin Ředitelé a Financování ze dne 20. 2. 2020

Stáhnout

27.02.2020

20200219 Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 19. 2. 2020

Stáhnout

22.01.2020

20200115 Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 15. 1. 2020

Stáhnout

16.12.2019

20191204 Zápis č. 3/2019

Zápis č. 3/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 4. 12. 2019

Stáhnout

20.03.2020

20200312 Zápis č. 3/2020

Zápis č. 3/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

Stáhnout

06.03.2020

20200213 Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 13. 2. 2020

Stáhnout

03.02.2020

20200122 Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 22. 1. 2020

Stáhnout

02.12.2019

20191126 Zápis č. 9/2019

Zápis č. 9/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 26. 11. 2019

Stáhnout

21.11.2019

20191101 Zápis č. 8/2019

Zápis č. 8/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 1. 11. 2019

Stáhnout

Zprávy

16.03.2020

Žádost o změnu č. 3 projektu

3. změna v realizaci projektu

Detail

16.01.2020

Žádost o změnu č. 2 projektu

2. změna v realizaci projektu

Detail

15.01.2020

Žádost o platbu projektu za 1. monitorovací období

Žádost o platbu projektu za 1. monitorovací období SCHVÁLENA

Detail

05.12.2019

Žádost o změnu č. 1 projektu

1. změna v realizaci projektu

Detail

Kalendář akcí

18.05.2020

Podpora práce učitelů

Minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti

Detail