Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Úspěšně podpořené projekty

Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
7
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

logo op logo map
PROJEKT "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II PRO ORP LITVÍNOV"
(projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095) 
 
Jedná se o navazující projekt na projekt "MAP ORP Litvínov", který byl realizován v období od 09/2016 do 02/2018 Městem Litvínov
V rámci tohoto projektu došlo k vytvoření komunikační platformy spolupráce mateřských a základních škol v území, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Navazujcí projekt má tudíž za cíl prostřednictvím své strategie i nadále tuto oblast spolupráce a partnerství prohlubovat s důrazem na systémové řešení problémů, které je přímo spojují.
 
Cílem projektu je v návaznosti na problémy identifikované v projektu "MAP ORP Litvínov" realizovat navrhovaná opatření. Jedná se o:
 • Modernizace infrastruktury pro základní vzdělání zaměřené na klíčové oblasti jako je čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, přirodní vědy, polytechnické vzdělávání a IT;
 • Zvyšování kvalifikace a motivace pedagogů a ostatních pracovníků;
 • Podpora ochoty zavádět inovativní postupy ve vzdělávání;
 • Podpora kvalitního kariérového poradenství pro absolventy ZŠ;
 • Zvyšování manažerských schopností ředitelů;
 • Motivace učitelů k vlastnímu učení;
 • Rozvoj klíčových kompetencí žáků (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální, občanská a pracovní kompetence);
 • Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli škol, veřejností a zaměstnavateli;
 • Posílení kapacit speciální pedagogiky;
 • Podpora nabídky zájmového a neformálního vzdělávání včetně pohybových aktivit;
 • Vznik a podpora komunikační platformy k setkávání, výměně zkušeností a příkladů dobré praxe. 
Název projektu:          
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov
Zkrácený název projektu:
MAP II pro ORP Litvínov
Datum zahájení realizace: 
1. 5. 2019
Datum ukončení realizace:  30. 4. 2022
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchový ČR
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozpočet: 
9.936.755,92 Kč
Z toho žadatel: MAS Naděje o.p.s. - 8.754.875,92 Kč
Z toho partner: Město Litvínov - 1.181.880,00 Kč
Spoluúčast:
0 %
Zapojeno:
15 subjektů

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář:           
                ZDE
E-mail:
mapiilitvinov@gmail.com

Sociální sítě

Facebook:                                                                                          FB
Twitter: Twitter
Instagram: Instagram
LinkedIn:  Linkedin

 

 

 

Administrativní tým

Projektový manažer:                                                        Ing. Monika Růžičková
  (+420) 733 370 049
                 ruzickova@pp-projekty.cz
Administrátor projektu: Bc. Lucie Haidová
  (+420) 725 266 776
  lucie.haidova@masnadeje.cz
Finanční manažer: Simona Korelová
  (+420) 722 277 687
  simona.korelova@masnadeje.cz
Koordinátor projektu: Mgr. Petra Zavázalová
  (+420) 771 137 791
  petra.zavazalova@mulitvinov.cz
Koordinátor MAP: Mgr. Petr Lenc
  (+420) 603 503 556
  petr.lenc@sf-poradenstvi.cz
Manažer implementace: Ing. Lucie Krupková
  (+420) 605 282 031
  korbova.l@seznam.cz
Analytik: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  (+420) 774 583 579
  hrubes.jan@gmail.com

Pracovní skupiny

Oblast financování jednotlivých zařízení: Ing. Klára Křivánková
  krivankova@zsmshornijiretin.cz
Oblast rovných příležitostí pro děti a žáky: Mgr. Pavla Tomášová
  reditel@zsruska.cz
Oblast čtenářské gramotnosti dětí a žáků: Mgr. Kateřina Koželuhová
  kozeluhova.katerina@seznam.cz
Oblast matematické gramotnosti dětí a žáků: Ing. Zuzana Ozaňáková
  zuzana.ozanakova@centrum.cz

Lídři

Lídr "MŠ - VŠEOBECNĚ": Bc. Ilona Kuklová
  ikuklova@email.cz
Lídr "ZŠ - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST": Mgr. Markéta Říhovská
  rihovskych@seznam.cz
Lídr "ZŠ - MATEMATICKÁ GRAMOTNOST": Mgr. Radek Martinák
  radek.martinak@sszslitvinov.cz
Lídr "ZŠ - INKLUZE": Mgr. Pavla Tomášová
  reditel@zsruska.cz
Lídr "ZŠ - DIGITÁLNÍ KOMPETENCE": Ing. Pavel Šiktanc
  pavel.siktanc@sszslitvinov.cz
Lídr "ZŠ - FYZIKA": Ing., Mgr. Miloš Jenčík
  m.jencik@tiscali.cz
Lídr "ZŠ - CHEMIE": Mgr. Petra Troníčková
  go.pet@seznam.cz
Lídr "ZŠ - BIOLOGIE": Mgr. Simona Svobodová
  svobodova.simona@atlas.cz
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Litvínov
Analytická část:  
Analytická část MAP I: ZDE
Analytická část MAP II (aktualizace ke dni 15. 04. 2020): ZDE
Analytická část MAP II (aktualizace ke dni 13. 06. 2021): ZDE
Strategický rámec:  
Strategický rámec MAP I: ZDE
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 14. 10. 2019):  ZDE
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 27. 11. 2020): ZDE
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 13. 06. 2021): ZDE
Akční plán:  
Akční plán 2017 - 2018: ZDE
Akční plán 2019 - 2020: ZDE
Akční plán 2020 - 2021: ZDE
   
Organizační struktura:  ZDE
   
Základní dokumenty Řídícího výboru
Aktualizované složení Řídícího výboru: ZDE
Statut Řídícího výboru: ZDE
Jednací řád Řídícího výboru: ZDE
   
Základní dokumenty Pracovních skupin  
Aktualizované složení Pracovních skupin: ZDE
   
Komunikační strategie  
Komunikační plán: ZDE
Identifikace dotčené veřejnosti: ZDE
   
Monitoring a evaluace projektu  
Seznam plánovaných evaluací: ZDE
Monitorovací list průběhu projektu: ZDE
Evaluace pracovních skupin - hodnotící dotazník - VZOR: ZDE
Evaluace pracovních skupin: ZDE
Evaluace průběhu a přínosu projektu - hodnotící dotazník - VZOR: ZDE
Evaluace průběhu a přínosu: ZDE
Evaluace Akčního plánu 2017 - 2018: ZDE
Evaluace Akčního plánu 2019 - 2020: ZDE
Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce - VZOR: ZDE
Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II - VZOR: ZDE
1. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II k 30. 04. 2020: ZDE
2. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II k 30. 04. 2021: ZDE
Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II - VZOR: ZDE
Agregovaný popis potřeb MŠ: ZDE
Agregovaný popis potřeb ZŠ: ZDE

09.09.2021

Porada Administrativního týmu ze dne 9. 9. 2021

Porada Administrativního týmu ze dne 9. 9. 2021

Porada Administrativního týmu ze dne 9. 9. 2021 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

26.08.2021

Školení "Poruchy chování a další sociálně patologické jevy ve školním prostředí - II. část" ze dne 26. 8. 2021

Školení "Poruchy chování a další sociálně patologické jevy ve školním prostředí - II. část" ze dne 26. 8. 2021

Školení "Poruchy chování a další sociálně patologické jevy ve školním prostředí - II. část" ze dne 26. 8. 2021 v Sokolovně v Litvínově

Detail

23.06.2021

Školení "Hodnocení ve škole" ze dne 23. 6. 2021

Školení "Hodnocení ve škole" ze dne 23. 6. 2021

Školení v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov ze dne 23. 6. 2021 v Technickém klubu v Litvínově

Detail

15.06.2021

Informační setkání - inkluzivní vzdělávání ze dne 8. 6. 2021 a 15. 6. 2021

Informační setkání - inkluzivní vzdělávání ze dne 8. 6. 2021 a 15. 6. 2021

Informační setkání MAP II - téma Inkluze ze dne 8. 6. 2021 a 15. 6. 2021 v Technickém klubu Litvínov

Detail

14.06.2021

Školení "Malá technická univerzita" ze dne 10. 6. 2021 a 14. 6. 2021

Školení "Malá technická univerzita" ze dne 10. 6. 2021 a 14. 6. 2021

Školení pedagogů se zaměřením na podporu technického vzdělávání ze dne 10. 6. 2021 a 14. 6. 2021 v Technickém klubu v Litvínově

Detail

03.12.2020

Porada Administrativního týmu ze dne 3. 12. 2020

Porada Administrativního týmu ze dne 3. 12. 2020

Porada Administrativního týmu ze dne 3. 12. 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

08.10.2020

Porada Administrativního týmu ze dne 8. 10. 2020

Porada Administrativního týmu ze dne 8. 10. 2020

Porada Administrativního týmu ze dne 8. 10. 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

23.09.2020

Jednání Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 23. 9. 2020

Jednání Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 23. 9. 2020

Jednání Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 23. 9. 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

12.03.2020

Porada Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

Porada Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

Porada Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP VVV
Krajský akční plán Ústeckého kraje
KAP
PROJEKTY:
 
 
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
APIV
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích
SRP
Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
SYPO
Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového
FNV

Zápisy z jednání

23.06.2021

20210613 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Řídícího výboru ze dne 13. 6. 2021

Stáhnout

07.12.2020

20201118 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Řídícího výboru ze dne 18. 11. 2020

Stáhnout

17.07.2020

20200626 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Řídícího výboru ze dne 26. 6. 2020

Stáhnout

17.07.2020

20200415 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Řídícího výboru ze dne 15. 4. 2020

Stáhnout

20.04.2020

20191014 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání Řídícího výboru ze dne 14. 10. 2019

Stáhnout

20.04.2020

20190520 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Řídícího výboru ze dne 20. 5. 2019

Stáhnout

16.08.2021

20210614 Zápis č. 3/2021

Zápis č. 3/2021 z jednání pracovní skupiny Financování ze dne 14. 6. 2021

Stáhnout

13.08.2021

20210610 Zápis č. 3/2021

Zápis č. 3/2021 z jednání pracovní skupiny Ředitelé ze dne 10. 6. 2021

Stáhnout

12.08.2021

20210609 Zápis č. 2/2021

Zápis č. 2/2021 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 9. 6. 2021

Stáhnout

11.08.2021

20210423 Zápis č. 2/2021

Zápis č. 2/2021 z jednání pracovní skupiny Ředitelé ze dne 23. 4. 2021

Stáhnout

22.04.2021

20210421 Zápis č. 2/2021

Zápis č. 2/2021 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 21. 4. 2021

Stáhnout

16.06.2021

20210401 Zápis č. 2/2021

Zápis č. 2/2021 z jednání pracovní skupiny Financování ze dne 1. 4. 2021

Stáhnout

16.06.2021

20210312 Zápis č. 1/2021

Zápis č. 1/2021 z jednání pracovní skupiny Ředitelé ze dne 12. 3. 2021

Stáhnout

16.06.2021

20210224 Zápis č. 1/2021

Zápis č. 1/2021 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 24. 2. 2021

Stáhnout

11.03.2021

20210120-27 Zápis č. 1/2021

Zápis č. 1/2021 z jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti ze dne 20. 1. 2021, 21. 1. 2021 a 27. 1. 2021

Stáhnout

11.03.2021

20210202 Zápis č. 1/2021

Zápis č. 1/2021 z jednání pracovní skupiny Financování ze dne 2. 2. 2021

Stáhnout

19.03.2021

20201023 Zápis č. 3/2020

Zápis č. 3/2020 ze společného jednání pracovních skupin Ředitelé a Financování ze dne 23. 10. 2020

Stáhnout

11.03.2021

20200923 Zápis č. 4/2020

Zápis č. 4/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 23. 9. 2020

Stáhnout

29.10.2020

20200611 Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020 ze společného jednání pracovních skupin Ředitelé a Financování ze dne 11. 6. 2020

Stáhnout

06.10.2020

20200610 Zápis č. 3/2020

Zápis č. 3/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 10. 6. 2020

Stáhnout

17.07.2020

20200227 Zápis č. 1/2020

Zápis z jednání pracovní skupiny Zřizovatelé ze dne 27. 2. 2020

Stáhnout

14.07.2020

20200220 Zápis č. 1/2020

Zápis ze společného jednání pracovních skupin Ředitelé a Financování ze dne 20. 2. 2020

Stáhnout

17.06.2020

20200219 Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 19. 2. 2020

Stáhnout

27.02.2020

20200115 Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 15. 1. 2020

Stáhnout

03.02.2021

20191204 Zápis č. 3/2019

Zápis č. 3/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 4. 12. 2019

Stáhnout

16.12.2019

20191120 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 20. 11. 2019

Stáhnout

21.11.2019

20191107 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání pracovní skupiny Ředitelé ze dne 7. 11. 2019

Stáhnout

21.11.2019

20190905 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání pracovní skupiny Financování ze dne 5. 9. 2019

Stáhnout

21.11.2019

20191016 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 16. 10. 2019

Stáhnout

31.10.2019

20190925 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny Ředitelé ze dne 25. 9. 2019

Stáhnout

21.11.2019

20190618 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny Financování ze dne 18. 6. 2019

Stáhnout

05.12.2019

20190527 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 27. 5. 2019

Stáhnout

25.06.2021

20210603 Zápis č. 6/2021

Zápis č. 5/2021 z jednání Administrativního týmu ze dne 3. 6. 2021

Stáhnout

25.06.2021

20210506 Zápis č. 5/2021

Zápis č. 5/2021 z jednání Administrativního týmu ze dne 6. 5. 2021

Stáhnout

21.05.2021

20210408 Zápis č. 4/2021

Zápis č. 4/2021 z jednání Administrativního týmu ze dne 8. 4. 2021

Stáhnout

21.04.2021

20210304 Zápis č. 3/2021

Zápis č. 3/2021 z jednání Administrativního týmu ze dne 4. 3. 2021

Stáhnout

11.03.2021

20210204 Zápis č. 2/2021

Zápis č. 2/2021 z jednání Administrativního týmu ze dne 4. 2. 2021

Stáhnout

23.02.2021

20210107 Zápis č. 1/2021

Zápis č. 1/2021 z jednání Administrativního týmu ze dne 7. 1. 2021

Stáhnout

11.01.2021

20201203 Zápis č. 10/2020

Zápis č. 10/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 3. 12. 2020

Stáhnout

09.12.2020

20201105 Zápis č. 9/2020

Zápis č. 9/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 5. 11. 2020

Stáhnout

19.10.2020

20201008 Zápis č. 8/2020

Zápis č. 8/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 8. 10. 2020

Stáhnout

19.10.2020

20200903 Zápis č. 7/2020

Zápis č. 7/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 3. 9. 2020

Stáhnout

04.09.2020

20200604 Zápis č. 6/2020

Zápis č. 6/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 4. 6. 2020

Stáhnout

23.02.2021

20200515 Zápis č. 5/2020

Zápis č. 5/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 15. 5. 2020

Stáhnout

14.07.2020

20200417 Zápis č. 4/2020

Zápis č. 4/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 17. 4. 2020

Stáhnout

20.03.2020

20200312 Zápis č. 3/2020

Zápis č. 3/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

Stáhnout

20.03.2020

20200213 Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 13. 2. 2020

Stáhnout

06.03.2020

20200122 Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 22. 1. 2020

Stáhnout

03.02.2020

20191126 Zápis č. 9/2019

Zápis č. 9/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 26. 11. 2019

Stáhnout

06.03.2020

20191101 Zápis č. 8/2019

Zápis č. 8/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 1. 11. 2019

Stáhnout

03.02.2020

20191009 Zápis č. 3/2019

Zápis č. 3/2019 z jednání Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 9. 10. 2019

Stáhnout

06.03.2020

20190924 Zápis č. 7/2019

Zápis č. 7/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 24. 9. 2019

Stáhnout

21.10.2019

20190911 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 11. 9. 2019

Stáhnout

03.10.2019

20190813 Zápis č. 6/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 13. 8. 2019

Stáhnout

03.10.2019

20190621 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 21. 6. 2019

Stáhnout

16.08.2019

20190618 Zápis č. 5/2019

Zápis č. 5/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 18. 6. 2019

Stáhnout

16.08.2019

20190521 Zápis č. 4/2019

Zápis č. 4/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 21. 5. 2019

Stáhnout

17.06.2019

20190503 Zápis č. 3/2019

Zápis č. 3/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 3. 5. 2019

Stáhnout

03.02.2020

20190402 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 2. 4. 2019

Stáhnout

03.02.2020

20190222 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 22. 2. 2018

Stáhnout

Zprávy

13.09.2021

Projekt EUROPE GOES LOCAL 2021

Mezinárodní projekt - Podpora práce s mládeží na úrovni samospráv

Detail

08.09.2021

Národní plán doučování

Praktický průvodce a inspirace pro ředitele, pedagogy a doučující

Detail

23.04.2021

Sekundární analýza PISA 2018

Výsledky mezinárodního šetření České školní inspekce

Detail

15.04.2021

Žádost o platbu projektu za 4. monitorovací období

Žádost o platbu projektu za 4. monitorovací období

Detail

15.04.2021

Zpráva o realizaci projektu za 4. monitorovací období

Zpráva o realizaci projektu za 4. monitorovací období

Detail

Kalendář akcí

07.11.2021

SOKRATES 1

Regionální veletrh středního vzdělávání

Detail

08.11.2021

SOKRATES 1

Regionální veletrh středního vzdělávání

Detail