Obsah


 

HSRM LOGO

 

PROJEKT "ANALÝZA PROBLÉMŮ A POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ÚZEMÍ MAS NADĚJE O.P.S. ZA ÚČELEM EFEKTIVNÍHO NASMĚROVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z DOTAČNÍCH TITULŮ ČR"
 

Na základě žádosti o poskytnutí dotace předložené dne 4. července 2016 Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s. schválila dotaci ve výši 50.000,-Kč na projekt č. IV./II./2016 "Analýza problémů a potřeb mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. za účelem efektivního nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR". Výstupem bude dokument (studie), mapující aktuální potřeby mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. s důrazem na možnosti a metodickou pomoc při efektivním směrování finančních prostředků z dotačních titulů MŠMT ČR, MMR ČR ale i např. Fondu Ústeckého kraje nebo podpory ze stran měst a obcí.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu vč. dokumentu (studie) musí být předložena do 30. listopadu 2016. 

Ke stejnému datu musí být předloženo i vyúčtování finančních prostředků. 

Předpokládané náklady na projekt činí 55.000,- Kč.

 

Dne 29. listopadu 2016 MAS Naděje předložila zpracovanou studii, závěrečnou zprávu a podklady k vyúčtování výše uvedeného projektu, jehož celkové náklady činily 46.228,- Kč.

Na základě těchto podkladů došlo dne 2. prosince 2016 ze stany Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s. k jejich úspěšnému proplacení v celkové požadované výši 46.228,- Kč. Děkujeme.