Obsah


 

Reliazované projekty, kde žadatelem/partnerem o podporu byla MAS Naděje o.p.s.

 

 • Projekt „Naše vlídná nádraží
  • č. projektu: 12/017/4210a/20000077
  • poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007 - 2013
  • financování: ex post
  • požadovaná podpora - 1.998.900,00 Kč včetně 10% spoluúčasti
  • obdržená podpora - 1.497.609,00 Kč

 

 • Projekt „Rozvoj venkova 2014 - 2020 na území MAS Naděje o.p.s. – Žijeme pospolu
  • č. projektu: 13/018/34100/342/000034
  • poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007 - 2013
  • financování: ex post
  • požadovaná podpora - 500.000,00 Kč
  • obdržená podpora - 486.960,00 Kč

 

 • Projekt „Podpora vzniku strategie komunitě vedeného místního rozvoje pro území MAS Naděje o.p.s.
  • č. projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00313
  • poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2007 - 2013
  • financování: ex post
  • požadovaná podpora - 461.600,00 Kč 
  • obdržená podpora - 461.600,00 Kč

 

 • Projekt "Podpora pracovního místa - účetní"
  • č. projektu: MOA-S-85/2014
  • poskytovatel: Úřad práce ČR
  • financování: ex post
  • požadovaná podpora - 90.000,00 Kč
  • obdržená podpora - 90.000,00 Kč

 

 • Projekt „Zpracování SCLLD – nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014 - 2020"
  • č. projektu: XI./II./2014
  • poskytovatel: Hospodářská a sociální rada Mostecka z.s. prostřednictvím svého fondu
  • financování: ex post
  • požadovaná podpora - 100.000,00 Kč
  • obdržená podpora - 100.000,00 Kč

 

 • Projekt "Podpora pracovního místa - administrativní pracovník"
  • č. projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00015
  • poskytovatel: Úřad práce ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020
  • financování: ex post
  • požadovaná podpora - 90.000,00 Kč
  • obdržená podpora - 90.000,00 Kč

 

 • Projekt „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD
  • č. projektu: 15/022/4210a/342/000012
  • poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007 - 2013
  • financování: ex post
  • požadovaná podpora - 500.000,00 Kč
  • obdržená podpora - 354.470,00 Kč

 

 • Projekt „Příprava na standardizaci MAS Naděje o.p.s.
  • č. projektu: IV./I./2015
  • poskytovatel: Hospodářská a sociální rada Mostecka z.s. prostřednictvím svého fondu
  • financování: ex post
  • požadovaná podpora - 65.000,00 Kč
  • obdržená podpora - 65.000,00 Kč

 

 • Projekt „Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015
  • č. projektu: 15/SML2461
  • poskytovatel: Ústecký kraj prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje
  • financování: ex ante
  • požadovaná podpora - 500.000,00 Kč
  • obdržená podpora - 500.000,00 Kč

 

 • Projekt „Podpora ÚK 2016 - 2023" 
  • č. projektu: 16/SML2164
  • poskytovatel: Ústecký kraj prostřednictvím Fondu rozvoje Ústeckého kraje
  • financování: ex ante
  • požadovaná podpora - 1.000.000,00 Kč 
  • obdržená podpora - 1.000.000,00 Kč 

 

 • Projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II"
  • č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
  • poskytovatel: Úřad práce ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 
  • financování: ex post
  • požadovaná podpora - 30.350,00 Kč
  • obdržená podpora - 30.350,00 Kč

 

 • Projekt "Analýza problémů a potřeb mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. za účelem efektivního nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR"
  • č. projektu: IV./II./2016
  • poskytovatel: Hospodářská a sociální rada Mostecka z.s. prostřednictvím svého fondu
  • financování: ex post
  • požadovaná podpora - 46.228,00 Kč 
  • obdržená podpora - 46.228,00 Kč

 

 • Projekt "Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 - 06/2017"
  • č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446
  • poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020
  • financování: ex post
  • požadovaná podpora - 1.751.906,00 Kč včetně 5% spoluúčasti (období 07/2015 - 09/2017)
  • obdržená podpora - 1.098.721,76 Kč ponížená o 5% spoluúčast (období 07/2015 - 03/2017)
  • obdržená podpora - 170.483,00 Kč ponížená o 5% spoluúčast (období 04/2017 - 05/2017)
  • odbržená podpora - 186.784,40 Kč ponížená o 5% spoluúčast (období 06/2017 - 07/2017)
  • obdržená podpora - 116.154,00 Kč ponížená o 5% spoluúčast (období 08/2017)

 

 • Projekt "Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 - 12/2023"
  • č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271
  • poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 
  • financování: ex post
  • požadovaná podpora - 11.520.734,00 Kč včetně 5% spoluúčasti
  • obdržená dotace - 0,00 Kč

 

 • Projekt "Rozvoj a podpora procesů komunitního plánování obce s rozšířenou působností Most"
  • č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006553
  • poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020
  • partner bez finančního příspěvku (žadatelem o podporu Magistrát města Most)