Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
11
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Prezentace Místních akčních skupin Ústeckého kraje

Typ: ostatní
Vznik nového dotačního titulu

Na základě jednání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje se zástupci Ústeckého kraje vznikl návrh na zřízení nového dotačního programu s názvem „Podpora komunitního života na venkově“ z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, kdy příjemcem dotace bude MAS, která má sídlo nebo kancelář na území Ústeckého kraje. Konkrétní MAS se pak stane administrátorem dotace a realizuje čerpání podpory formou vyhlášení individuální výzvy pro předkládání projektů ve svém území. Žadateli pak do individuálních výzev MAS mohou být:

  • obecně prospěšné společnosti;
  • spolky;
  • ústavy;
  • obce;
  • příspěvkové organizace zřizované obcí anebo Ústeckým krajem;
  • školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení.

Pro 9 MAS Ústeckého kraje by tak mělo být připraveno 5 mil. Kč na podporu zejména spolkové činnosti a podporu drobného komunitního života (společenské, sportovní, kulturní akce) v obcích, které leží na území místních akčních skupin. Projednání tohoto dotačního programu bylo bodem zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se konalo 22. října 2018.

V prostorách před jednacím sálem měli zástupci všech MAS Ústeckého kraje možnost prezentovat zastupitelům činnost svých organizací a zároveň představit výrobky producentů regionálních potravin ze svého území. MAS Naděje o.p.s. představila BIO švestková povidla od Farmy U Švestkové dráhy (pan Zoro Ščepko), ovocné mošty a hruškovici od Zámeckých sadů Chrámce – bio (paní Olga Syrovátková) a bílá vína z Českého vinařství Chrámce. Tímto všem jmenovaným srdečně děkujeme za poskytnutí svých skvělých výrobků.

Zastupitelé Ústeckého kraje nakonec návrh na vznik nového dotačního titulu schválili. Chceme tímto poděkovat Krajské síti MAS Ústeckého kraje, resp. předsedkyni paní Ing. Evě Hamplové, za úspěšné vyjednávání a vystoupení před zastupiteli Ústeckého kraje, které přispělo ke schválení nového dotačního programu pro malé obce v územích MAS.

 


Vytvořeno: 31. 10. 2018
Poslední aktualizace: 31. 10. 2018 09:49
Autor: Správce Webu