Anketa

Uvažujete podat žádost o podporu Vašeho projektu přes Místní akční skupinu?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
27. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Víte, co je to Místní akční skupina?

Celkem hlasů:
19
Hlasování začalo:
6. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Máme rádi venkov

 

logo

 

foto

 

zpravodaj

 

magazín

Obsah


Vážení návštěvníci,

dovolte, abychom Váš přivítali na webových stránkách

Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

Toto jsou jediné oficiální stránky společnosti MAS Naděje o.p.s.


Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku k našim stránkám, neváhejte nás kontaktovat.

Co nejsrdečněji se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníků vztahujícího se k informacím tužkao místních akčních skupinách.

Zmíněný dotazník ke stažení zde.


logo

    Den spolupráce MAS

Dne 4. dubna 2017 se v Praze konala akce "Den spolupráce MAS". Hlavním cílem bylo síťování MAS a nalezení vhodného partnera pro projekt spolupráce. Akci připravila mj. i Pracovní skupina Mezinárodní spolupráce, jejíž členem je i ředitelka MAS Naděje o.p.s. - Ing. Kamila Fridrichová. Více informací naleznete zde.


Proč nechce Římskokatolická farnost Vtelno pokračovat v úspěšné spolupráci?

 

 

Místní akční skupina Naděje o.p.s. měla na základě smlouvy z roku 2011 od Římskokatolické farnosti Bečov (dnes Římskokatolická farnost Vtelno) ve výpůjčce kostel sv. Jakuba v Bedřichově Světci. Spolku pro obnovu kostela sv. Jakuba, který se na základě smlouvy s MAS Naděje o.p.s. o kostelík staral, se podařilo díky dotacím, sponzorským darům a veřejným rozpočtům této kulturní památce vrátit natolik důstojný vzhled a uvést ji do takového stavu, že se zde pořádaly různé kulturní i duchovní akce, kterých se zúčastňovala široká veřejnost. Smlouva o výpůjčce byla uzavřena na 6 let a přesto, že se MAS Naděje o.p.s. snažila ještě před jejím vypršením tuto smlouvu prodloužit, nesetkala se s dobrou vůli v této úspěšné spolupráci pokračovat.

Přečtěte si článek, který byl k této problematice uveřejněn v deníku Homér.


logo

2. Výzva Ústeckého kraje - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) pro rok 2017

Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020. Výzva byla vyhlášena 27. 2. 2017, příjem žádostí bude zahájen 3.4.2017 od 8:00 hod., ukončen bude 30. 6. 2017 ve 12:00 hod. Podrobnosti naleznete na www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace.


Úřad práce ČR obnovil příjem žádostí v projektu POVEZ II

Dne 20. 3. 2017 obnovil příjem žádostí v projektu POVEZ II, který byl dne 23. 8. 2016 dočasně pozastaven. Důvodem byla snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020.

Podrobné informace k projektu POVEZ II jsou k dispozici na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii Potřebné informace se zájemci dozví i na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR.


logo

 

Ministerstvo zemědělství spustí dotační program pro demonstrační farmy, zájemci již mohou posílat projekty

Tisková zpráva

Podrobný postup k podávání projektů Demonstračních farem včetně stanovení podmínek je uveden ve Výzvě, která je zveřejněná na stránkách MZe:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-1.html

Text výzvy najdete zde.


Nabídka práce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) nabízí zajímavé zaměstnání. OP VVV v současnosti hledá zájemce o pozice například v administraci projektů čerpajících evropské dotace nebo v koncepční přípravě výzev k předkládání projektů. Aktuální nabídku volných míst naleznete zde.


logo 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Nabídka Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, p.o. pro zájemce - začínající zemědělce, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti a odbornost a také zájemcům o dotace z EU. Podrobnosti o kurzu a přihlášku naleznete zde.


logoProgram "Místo, kde žijeme"

Nadace VIA vyhlásila 11. ročník programu "Místo, kde žijeme!"

Program je pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. Více informací naleznete zde.


logo

Platforma rozvoje NNO

MAS Naděje o.p.s. se dne 23. 3. 2017 přihlásila do „Platformy rozvoje Nestátní Neziskové Organizace“ (dále jen NNO) (platforma pro organizačně právní aspekty fungování nestátních neziskových organizací při organizaci SPIRALIS).  Tato platforma předává a sdílí zásadní informace s cílem nastavit pro fungování neziskovek ty nejlepší podmínky k realizování jejich veřejně prospěšných aktivit. Platforma poskytuje informační, edukační nebo advokační pomoc. Mezi konkrétní aktivity patří vzdělávání odborníků/poradců pro organizačně-právní aspekty NNO v regionech ČR, poskytuje aktuální informace z oblasti legislativy, řízení a financování NNO, nabízí možnost podílet se na přípravě koncepčních dokumentů týkající se legislativy a financování NNO, poskytuje poradenskou a konzultační podporu v oblasti řízení a financování NNO, pořádá odborná setkání,
kde se vzájemně sdílejí informace, dobrá i problematická praxe v dané oblasti, organizuje aktivity na podporu spolupráce NNO s akademickou, veřejnou i firemní sférou. Další informace naleznete zde.


logo

           NS MAS má nové vedení

 

 

 

Tisková zpráva z Valné hromady NS MAS České republiky, konané dne 16. 3. 2017.

logoMAS Naděje zpracovává strategické dokumenty pro města a obce ve své působnosti

 

Dne 28. 11. 2016 MAS Naděje odevzala zpracovaný Strategický plán obce Lišnice, Koporeč a Nemilkov pro období 2016 - 2023. Prohlednout si jej můžete ZDE.

Dne 30. 11. 2016 MAS Naděje odevzdala zpracovaný Plán rozvoje obce Bečov pro období 2016 - 2020. Prohlédnout si jej můžete ZDE.

V případě Vašeho zájmu o zpracování obdobného dokumentu se na nás neváhejte obracet na email info@masnadeje.cz nebo na tel. číslo +420 775 250 233.

Naše nabídkaKonto Matýsek - veřejná sbírka

Sbírka je určená pro pomoc dětem postižených svalovou dystrofií duchenne. Přispějte a pomozte Lukáškovi na nákup elektrického invalidního vozíku. Sbírka byla osvědčena Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zahájena  byla 7. 6. 2013 na dobu neurčitou za účelem pomoci při všestranném zlepšování kvality života dětí nemocných svalovou distrofií. Sbírka může být prováděna shromažďováním příspěvků na bankovním účtě 0807194379/0800. Více informací najdete zde.

matýsek

 


 

SCLLD

 

Dne 30. března 2016 jsme podali žádost o podporu integrované strategie – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020. Celé znění naší stratigie naleznete zde. Postup průběhu schvalování strategií CLLD si můžete prohlédnout zde.

Dne 17. října 2016 jsme od řídícího orgánu obdrželi depeši o ukončení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro obodobí 2014 - 2020" s výsledkem "Vyhověl". Žádost byla dále postoupena do věcného hodnocení Řícím orgánům.

Dne 6. února 2017 jsme obdrželi interní depeši o oficiálním ukončení 1. kola věcného hodnocení naší "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 - 2020" s výsledkem hodnocení řídících orgánů "Ano s výhradou". Termín pro zaslání opravené žádosti o podporu je do 6. března 2017. 

Seznam schválených strategií naleznete zde.

 

Dne 31. října 2016 byla podána žádost o podporu prostřednictvím ISKP (MS 2014+) do IROP specifického cíle 4.2 - Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Žádost bude nyní procházet kontrolou formálních náležitostí a věcného hodnocení. Když bude schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. na období 2014 – 2020, bude moct MAS Naděje čerpat na svůj provoz finanční prostředky z Evropských fondů. 

Dne 10. ledna 2017 jsme odbrželi interní depeši s hodnocením a výzvou k opravě a doplnění s termínem plnění do 17. ledna 2017. Opravená a doplněná žádost o podporu včetně příloh byla zaslána prostřednictvím ISKP (MS 2014+) dne 16. ledna 2017. 

mas

Dne 24. ledna 2017 jsme prostřednictvím ISKP obdrželi informaci o splnění podmínek přijatelnosti a formální správnosti naší žádosti o podporu projektu  "Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 - 06/2017" a následně dne 25. ledna 2017 depeši s informací o splnění podmínek věcného hodnocení/analýzy rizik.


 vykřičník

 

Podívejte se na nové dotační tituly v sekci

"Informace o dotacích".

vykřičník


 

 


logo
Nabídka zpracování "Programu rozvoje obce"

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. MAS Naděje o.p.s. by ráda nabídla Vašemu městu či obci pomoc při realizaci procesů přípravy, tvorby a realizace programu rozvoje obce. Podrobnosti naleznete zde.


logo
Výzva na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování"

Každá škola, která se zúčastnila dotazníkového šetření "Potřeby základních a mateřských škol v ČR", které probíhalo od prosince 2015, může v období let 2015 - 2020 čerpat evropské finanční prostředky formou šablon. Šablony jsou určeny pro MŠ i ZŠ. Podrobnosti naleznete zde.