Anketa

Uvažujete podat žádost o podporu Vašeho projektu přes Místní akční skupinu?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
27. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Víte, co je to Místní akční skupina?

Celkem hlasů:
19
Hlasování začalo:
6. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Máme rádi venkov

 

logo

 

foto

 

zpravodaj

 

magazín

Obsah


Vážení návštěvníci,

dovolte, abychom Váš přivítali na webových stránkách

Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

Toto jsou jediné oficiální stránky společnosti MAS Naděje o.p.s.


Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku k našim stránkám, neváhejte nás kontaktovat.

Co nejsrdečněji se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníků vztahujícího se k informacím tužkao místních akčních skupinách.

Zmíněný dotazník ke stažení zde.


zpráva

 

Výroční zpráva MAS Naděje o.p.s.

MAS Naděje o.p.s. vydala "Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016". Výroční zpráva je k náhledu zde.

 

 

 

 

 


 

logo

Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Dne 5. června 2017 proběhlo jednání Valné hromady Místního partnerství o.p.s. Prohlédněte si prezentaci z jednání nebo se podívejte do fotogalerie.


logo

Nová i modernizovaná hřiště a tělocvičny.

MMR je podpoří 100 miliony

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Připraveno je 100 milionů korun. Tato výzva je určena obcím do tří tisíc obyvatel, které jsou zřizovatelem základních škol. Žádosti o dotace je možné podávat do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, v termínu od 19. června do 18. srpna (12 hodin). Rozhodující pro přijetí žádosti je razítko podatelny ministerstva s datem doručení. Více informací zde.


logo

Ústecký kraj připravuje 3. výzvu KOTLÍKOVÉ DOTACE

 

 

Dotační program na výměnu kotlů bude po schválení vyhlášen pravděpodobně v září 2017. Předpokládá se, že příjem žádostí bude zahájen koncem října 2017.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáčku a po schválení i na webových stránkách http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/.  Zde také najdete Výsledky z 1. Výzvy, (dle jednotlivých obcí i ORP), která proběhla v roce 2016.

Dotační program na výměnu kotlů bude po schválení vyhlášen pravděpodobně v září 2017. Více informací naleznete zde.

 

NS MAS už deset let pomáhá rozvoji venkovských regionů

logo-mini

Propojovat místní aktéry, kteří usilují o rozvoj venkovského prostoru, je cílem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS), jež v těchto dnech slaví desáté výročí svého vzniku. Stala se respektovanou organizací, která hájí zájmy venkovských regionů – místních akčních skupin (MAS) ve vztahu k orgánům státu a zároveň vytváří podmínky pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova.  V letech 2007–2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů 5,3 miliardy korun z Programu rozvoje venkova (PRV). V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. Celý článek si můžete přečíst zde.

     Spujepolupráce  Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a MAS Naděje o.p.s.

 

Rádi bychom Vám představili bakalářskou práci na téma „Analýza strategického rozvoje a projektů Místní akční skupiny Naděje o.p.s.“, kterou zpracoval a úspěšně obhájil student Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty sociálně ekonomické, pan Martin Domín. Na oponentuře jeho bakalářské práce se podílela ředitelka MAS Naděje o.p.s. Ing. Kamila Fridrichová. Hlavním cílem práce bylo analyzovat organizaci MAS Naděje o.p.s. a její projekty s ohledem na strategický rozvoj obcí. Podrobně se s bakalářskou prací se může seznámit zde.


 

fotofoto


Úřad práce ČR obnovil příjem žádostí v projektu POVEZ II

Dne 20. 3. 2017 obnovil příjem žádostí v projektu POVEZ II, který byl dne 23. 8. 2016 dočasně pozastaven. Důvodem byla snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020.

Podrobné informace k projektu POVEZ II jsou k dispozici na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii Potřebné informace se zájemci dozví i na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR.


logoProgram "Místo, kde žijeme"

Nadace VIA vyhlásila 11. ročník programu "Místo, kde žijeme!"

Program je pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. Více informací naleznete zde.


logo 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Nabídka Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, p.o. pro zájemce - začínající zemědělce, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti a odbornost a také zájemcům o dotace z EU. Podrobnosti o kurzu a přihlášku naleznete zde.


Nabídka práce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) nabízí zajímavé zaměstnání. OP VVV v současnosti hledá zájemce o pozice například v administraci projektů čerpajících evropské dotace nebo v koncepční přípravě výzev k předkládání projektů. Aktuální nabídku volných míst naleznete zde.


Kariérní den - Sekce operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Karierní den Sekce operačních programů MŠMT, se bude konat dne ne 11. 10. 2017 od 15:00 - 17:30 a 12. 10. 2017 od 10:00 do 12:30 v prostorách Harfa Office Park.  Zájemci se mohu hlásit prostřednictvím emailové schránky kariera_opvvv@msmt.cz nejpozději do 30. 9. 2017.

Více informací naleznete na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/karierni-den-na-msmt-11-12-10-2017

Informace ke Kariérnímu dni jsou zveřejněny i na FB OP VVV.

foto


Dotace na projekty "Bezbariérové obce" obdrží i město Meziboří

Téměř 14 milionů korun rozdělí Ministerstvo pro místní rozvoj mezi projekty určené k odstranění bariér. Pomůže tak městům a obcím, které chtějí vyjít vstříc občanům s pohybovým handicapem. Dotace putují mezi 8 projektů v různých částech České republiky, přičemž dotaci získali všichni žadatelé. Odstranění bariér se tak dočkají například dva městské úřady v Ústeckém kraji, a to ve městech Meziboří a Šluknově, dále například v Rousínově v Jihomoravském kraji či v obci Otice na Opavsku.

Program Bezbariérové obce se skládá ze dvou podprogramů (podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů a podprogram Euroklíč). Oba podprogramy jsou zaměřeny buď na řešení komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech, anebo na dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu.
Projekty, kterým byla přiznána dotace z programu Bezbariérové obce od roku 2017, prošly schválením bezbariérových tras Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

logoMAS Naděje zpracovává strategické dokumenty pro města a obce ve své působnosti

 

Dne 28. 11. 2016 MAS Naděje odevzala zpracovaný Strategický plán obce Lišnice, Koporeč a Nemilkov pro období 2016 - 2023. Prohlednout si jej můžete ZDE.

Dne 30. 11. 2016 MAS Naděje odevzdala zpracovaný Plán rozvoje obce Bečov pro období 2016 - 2020. Prohlédnout si jej můžete ZDE.

V případě Vašeho zájmu o zpracování obdobného dokumentu se na nás neváhejte obracet na email info@masnadeje.cz nebo na tel. číslo +420 775 250 233.

Naše nabídka


 

SCLLD

 

Dne 30. března 2016 jsme podali žádost o podporu integrované strategie – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020. Celé znění naší stratigie naleznete zde. Postup průběhu schvalování strategií CLLD si můžete prohlédnout zde.

Dne 17. října 2016 jsme od řídícího orgánu obdrželi depeši o ukončení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro obodobí 2014 - 2020" s výsledkem "Vyhověl". Žádost byla dále postoupena do věcného hodnocení Řícím orgánům.

Dne 6. února 2017 jsme obdrželi interní depeši o oficiálním ukončení 1. kola věcného hodnocení naší "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 - 2020" s výsledkem hodnocení řídících orgánů "Ano s výhradou". Termín pro zaslání opravené žádosti o podporu je do 6. března 2017. Oprava po kontrole formálních náležitostí  a přijatelnosti po 1. kole věcného hodnocení byla podána dne 20. března. 2017. 

Dne 5. dubna. 2017 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem "vyhověl". Žádost je nyní postoupena do 2. kola věcného hodnocení.

Depeši o ukončení 2. kola věcného hodnocení jsme obdrželi dne 17. května 2017 s výsledkem "ano s výhradou". Lhůta pro přepracování a opakované předložení žádosti činí 20 pracovních dní ode dne odeslání depeše. Oprava po 2. kole věcného hodnocení byla podána dne 30. května 2017. 

Seznam schválených strategií naleznete zde.

 

 


 vykřičník

 

Podívejte se na nové dotační tituly v sekci

"Informace o dotacích".

vykřičník


 

 


logo
Nabídka zpracování "Programu rozvoje obce"

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. MAS Naděje o.p.s. by ráda nabídla Vašemu městu či obci pomoc při realizaci procesů přípravy, tvorby a realizace programu rozvoje obce. Podrobnosti naleznete zde.


logo
Výzva na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování"

Každá škola, která se zúčastnila dotazníkového šetření "Potřeby základních a mateřských škol v ČR", které probíhalo od prosince 2015, může v období let 2015 - 2020 čerpat evropské finanční prostředky formou šablon. Šablony jsou určeny pro MŠ i ZŠ. Podrobnosti naleznete zde.