Anketa

Uvažujete podat žádost o podporu Vašeho projektu přes Místní akční skupinu?

Celkem hlasů:
3
Hlasování začalo:
27. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Máme rádi venkov

 

logo

 

zpravodaj

 

zpravodaj

 

magazín

Obsah


Vážení návštěvníci,

dovolte, abychom Vás přivítali na webových stránkách

Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

Toto jsou jediné oficiální stránky společnosti MAS Naděje o.p.s.


Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku k našim stránkám, neváhejte nás kontaktovat.

Co nejsrdečněji se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku vztahujícího se k informacím tužkao místních akčních skupinách.

Zmíněný dotazník ke stažení zde.


logo

Harmonogram výzev IROP MAS Naděje o.p.s.

logo

Na základě schválené "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 Místní akční skupiny Naděje o.p.s. (CLLD_16_01_151) uveřejňujeme první harmonogram výzev, jejichž vyhlášení plánujeme v roce 2017. Harmonogram naleznete ZDE.


logo

Vyhlášení I. výzvy Programu Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest na základě úkolu vlády České republiky připravilo Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem Programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů a prostřednictvím jejich nového využití přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů. Podpora je směřována na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů. Žadatelé o dotaci, obce a kraje, mohou na letošní rok využít alokaci ve výši 100 000 000 Kč. Více informací naleznete ZDE.mas

 

 

Dne 17. 7. 2017 jsme obdrželi depeši, že žádost o podporu strategie č. CLLD_16_01_151 - "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 Místní akční skupiny Naděje o.p.s." splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů.

logo


 


zpráva

 

Výroční zpráva MAS Naděje o.p.s.

MAS Naděje o.p.s. vydala "Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2016". Výroční zpráva je k náhledu zde.

 

 

 

 

 


 


logo

Nová i modernizovaná hřiště a tělocvičny.

MMR je podpoří 100 miliony

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Připraveno je 100 milionů korun. Tato výzva je určena obcím do tří tisíc obyvatel, které jsou zřizovatelem základních škol. Žádosti o dotace je možné podávat do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, v termínu od 19. června do 18. srpna (12 hodin). Rozhodující pro přijetí žádosti je razítko podatelny ministerstva s datem doručení. Více informací zde.


logo

Ústecký kraj připravuje 3. výzvu KOTLÍKOVÉ DOTACE

 

 

Dotační program na výměnu kotlů bude po schválení vyhlášen pravděpodobně v září 2017. Předpokládá se, že příjem žádostí bude zahájen koncem října 2017.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáčku a po schválení i na webových stránkách http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/.  Zde také najdete Výsledky z 1. Výzvy, (dle jednotlivých obcí i ORP), která proběhla v roce 2016.

Dotační program na výměnu kotlů bude po schválení vyhlášen pravděpodobně v září 2017. Více informací naleznete zde.

 

NS MAS už deset let pomáhá rozvoji venkovských regionů

logo-mini

Propojovat místní aktéry, kteří usilují o rozvoj venkovského prostoru, je cílem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS), jež v těchto dnech slaví desáté výročí svého vzniku. Stala se respektovanou organizací, která hájí zájmy venkovských regionů – místních akčních skupin (MAS) ve vztahu k orgánům státu a zároveň vytváří podmínky pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova.  V letech 2007–2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů 5,3 miliardy korun z Programu rozvoje venkova (PRV). V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. Celý článek si můžete přečíst zde.


logoProgram "Místo, kde žijeme"

Nadace VIA vyhlásila 11. ročník programu "Místo, kde žijeme!"

Program je pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. Více informací naleznete zde.


logo 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Nabídka Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, p.o. pro zájemce - začínající zemědělce, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti a odbornost a také zájemcům o dotace z EU. Podrobnosti o kurzu a přihlášku naleznete zde.


Nabídka práce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) nabízí zajímavé zaměstnání. OP VVV v současnosti hledá zájemce o pozice například v administraci projektů čerpajících evropské dotace nebo v koncepční přípravě výzev k předkládání projektů. Aktuální nabídku volných míst naleznete zde.


Kariérní den - Sekce operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Karierní den Sekce operačních programů MŠMT, se bude konat dne ne 11. 10. 2017 od 15:00 - 17:30 a 12. 10. 2017 od 10:00 do 12:30 v prostorách Harfa Office Park.  Zájemci se mohu hlásit prostřednictvím emailové schránky kariera_opvvv@msmt.cz nejpozději do 30. 9. 2017.

Více informací naleznete na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/karierni-den-na-msmt-11-12-10-2017

Informace ke Kariérnímu dni jsou zveřejněny i na FB OP VVV.

foto

logoMAS Naděje zpracovává strategické dokumenty pro města a obce ve své působnosti

 

Dne 28. 11. 2016 MAS Naděje odevzala zpracovaný Strategický plán obce Lišnice, Koporeč a Nemilkov pro období 2016 - 2023. Prohlednout si jej můžete ZDE.

Dne 30. 11. 2016 MAS Naděje odevzdala zpracovaný Plán rozvoje obce Bečov pro období 2016 - 2020. Prohlédnout si jej můžete ZDE.

V případě Vašeho zájmu o zpracování obdobného dokumentu se na nás neváhejte obracet na email info@masnadeje.cz nebo na tel. číslo +420 775 250 233.

Naše nabídkavykřičník

 

Podívejte se na nové dotační tituly v sekci

"Informace o dotacích".

vykřičník


 

 


logo
Nabídka zpracování "Programu rozvoje obce"

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. MAS Naděje o.p.s. by ráda nabídla Vašemu městu či obci pomoc při realizaci procesů přípravy, tvorby a realizace programu rozvoje obce. Podrobnosti naleznete zde.


logo
Výzva na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování"

Každá škola, která se zúčastnila dotazníkového šetření "Potřeby základních a mateřských škol v ČR", které probíhalo od prosince 2015, může v období let 2015 - 2020 čerpat evropské finanční prostředky formou šablon. Šablony jsou určeny pro MŠ i ZŠ. Podrobnosti naleznete zde.