Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
7
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

 

V případě Vašeho zájmu o spolupráci se neváhejte obracet na pracovníky MAS Naděje o.p.s. Rádi Vám ochotně pomohou.

KONTAKT

Konzultace

  • Poradenství v oblasti obecních, krajských, národních a evropských dotačních titulů

  • Vyhledávání vhodného zdroje financování Vašeho projektového záměru

  • Pomoc při zpracování projektového záměru

  • Spolupráce při řízení a realizaci Vašeho projektu

Zpracování

  • Zpracování žádosti o podporu z obecních, krajských, národních a evropských dotačních titulů 

  • Zpracování studie proveditelnosti a studie využitelnosti

  • Zpracování regionálního, strategického, programového či tématického dokumentu

Řízení

  • Asistence při realizaci projektu financovaného z obecních, krajských, národních a evropských dotačních titulů 

  • Zpracování:

    • monitorovací zprávy

    • podkladů pro vyúčtování projektu

    • žádosti o platbu

    • závěrečné zprávy

    • zprávy o udržitelnosti

    • komplexní administrace

  • Příprava výběrového/zadávacího řízení, konzultace při výběru dodavatele

  • Řízení realizace projektu vč. nabídky řešení neočekávané změny

  • Poradenství k publicitě projektu

  • Zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory

Ostatní aktivity

  • Účast v jiných projektech

  • Odborná pomoc při zapojení firmy, neziskovky či obce do programu a akce na podporu regionu

  • Pořádání workshopů, přednášek, seminářů a konferencí