Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
6
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

 

V případě Vašeho zájmu o spolupráci se neváhejte obracet na pracovníky MAS Naděje o.p.s. Rádi Vám ochotně pomohou.

KONTAKT

Konzultace

 • Poradenství v oblasti obecních, krajských, národních a evropských dotačních titulů

 • Vyhledávání vhodného zdroje financování Vašeho projektového záměru

 • Pomoc při zpracování projektového záměru

 • Spolupráce při řízení a realizaci Vašeho projektu

Zpracování

 • Zpracování žádosti o podporu z obecních, krajských, národních a evropských dotačních titulů 

 • Zpracování studie proveditelnosti a studie využitelnosti

 • Zpracování regionálního, strategického, programového či tématického dokumentu

Řízení

 • Asistence při realizaci projektu financovaného z obecních, krajských, národních a evropských dotačních titulů 

 • Zpracování:

  • monitorovací zprávy

  • podkladů pro vyúčtování projektu

  • žádosti o platbu

  • závěrečné zprávy

  • zprávy o udržitelnosti

  • komplexní administrace

 • Příprava výběrového/zadávacího řízení, konzultace při výběru dodavatele

 • Řízení realizace projektu vč. nabídky řešení neočekávané změny

 • Poradenství k publicitě projektu

 • Zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory

Ostatní aktivity

 • Účast v jiných projektech

 • Odborná pomoc při zapojení firmy, neziskovky či obce do programu a akce na podporu regionu

 • Pořádání workshopů, přednášek, seminářů a konferencí