Obsah


 

VÝKONNÝ VÝBOR MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ je rozhodovacím orgánem Místního partnerství. Má šest členů, jejichž funkční období je 3leté. Opakované zvolení je možné.
Do kompetence Výkonného výboru spadá zejména:
 • Předkládá řediteli Společnosti návrh na uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD.
 • Ustavuje, definuje, ruší a mění „Zájmové skupiny“ dle aktuálních potřeb Místního partnerství. 
 • Schvaluje obsah výzev k podávání žádostí na podporu projektů, vyhlašované v souvislosti s realizací strategie. 
 • Stanovuje výši finanční alokace na jednotlivé projety v rámci realizace strategie. 
 • Na návrh Výběrové komise projednává seznam žádostí doporučených k podpoře v rámci jednotlivých výzev.
 • Navrhuje Valné hromadě schválení seznamu projektů určených k podpoře.
 • Schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení, pokud mu tuto pravomoc svěří Valná hromada (Valná hromada přijala usnesení č. 24A/2016 ze dne 29. 11. 2016, ve kterém schválila přenos pravomocí při schvalování výběrových kritérií pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení v rámci realizace strategie na Výkonný výbor).
 • Schvaluje seznam projektů určených k podpoře v rámci jednotlivých výzev, pokud mu tuto pravomoc svěří Valná hromada (Valná hromada přijala usnesení č. 24B/2016 ze dne 29. 11. 2016, ve kterém schválila přenos pravomocí při schvalování seznamu projektů určených k podpoře v rámci jednotlivých výzev realizovaných prostřednictvím strategie na Výkonný výbor). 
 • Svolává Valnou hromadu minimálně 1x za rok.
 • Schvaluje finanční plán Místního partnerství. 
 • Rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera. 

 

Složení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Subjekt

Zastoupení Funkce Sektor Zájmová skupina
Obec Lišnice Bc. Petr Pillár Předseda  1 3
Město Osek Ing. Jiří Macháček Člen 1 3
Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci, z.s. Ing. Bořek Valvoda Člen 2 5
Oblastní charita Most Mgr. Světlana Nikolova Člen 2 4
Michal Sklenka Michal Sklenka Člen 3 1
TenNet family s.r.o. Ing. Michaela Mudrochová Člen 2 6

Dokumenty

Aktuální znění Jednacího řádu Výkonného výboru Místního partnerství

Jednací řád.pdf Staženo: 400x | 20.02.2018

Čestné prohlášení člena Výkonného výboru Místního partnerství

Čestné prohlášení.pdf Staženo: 281x | 10.01.2018

Zápisy a usnesení z jednání Výkonného výboru

Zápisy a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

20210126 Zápis č. 1/2021

Zápis č. 1/2021 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 26. 1. 2021

20210126 - Zápis č. 1 VVMP.pdf Staženo: 12x | 17.02.2021

20210113 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 13. 1. 2021

20210113 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 40x | 19.01.2021

20201102 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 2. 11. 2020

20201102 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 96x | 19.01.2021

20201023 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 23. 10. 2020

20201023 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 75x | 18.12.2020

20200917 Zápis č. 3/2020

Zápis č. 3/2020 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 17. 9. 2020

20200917 - Zápis č. 3 VVMP.pdf Staženo: 108x | 09.02.2021

20200623 Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 23. 6. 2020

20200623 - Zápis č. 2 VVMP.pdf Staženo: 147x | 07.10.2020

20200529 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 29. 5. 2020

20200529 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 186x | 24.07.2020

20200513 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 13. 5. 2020

20200513 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 149x | 07.10.2020

20200422 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 22. 4. 2020

20200422 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 192x | 03.06.2020

20200409 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 9. 4. 2020

20200409 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 192x | 07.10.2020

20200325 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 30. 3. 2020

20200325 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 223x | 03.06.2020

20200225 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 25. 2. 2020

20200225 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 136x | 03.06.2020

20200212 Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 12. 2. 2020

20200212 - Zápis č. 1 VVMP.pdf Staženo: 213x | 07.10.2020

20200109 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 9. 1. 2020

20200109 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 146x | 18.03.2020

20191210 Zápis č. 8/2019

Zápis č. 8/2019 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 10. 12. 2019

20191210 - Zápis č. 8 VVMP.pdf Staženo: 141x | 10.02.2020

20191128 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 28. 11. 2019

20191128 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 134x | 10.02.2020

20191126 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 26. 11. 2019

20191126 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 131x | 03.01.2020

20191113 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 13. 11. 2019

20191113 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 134x | 03.01.2020

Stránka