Obsah


 

VALNÁ HROMADA MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ je nevyšším orgánem Místního partnerství, která je tvořena všemi partnery na základě PřihláškySmlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.
Valná hromada především:
 • Schvaluje strategické a programové dokumenty Místního partnerství. 
 • Projednává finanční plán Místního partnerství. 
 • Stanovuje výši členských příspěvků.
 • Volí z partnerů Výkonný a Kontrolní výbor. 
 • Volí ze subjektů prokazatelně působících na území MAS Naděje o.p.s. Výběrovou komisi. 
 • Ukládá úkoly Výkonnému výboru. 
 • Stanovuje počet členů volených orgánů Místního partnerství, jejich působnost, pravomoci, způsob jejich volby, odvolávání a způsob jejich jednání.
 • Schvaluje jednací řád Valné hromady a další vnitřní předpisy Místního partneství, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Nejvyššího orgánu svěřeny jinému orgánu MAS Naděje o.p.s.
 • Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie v územní působnosti MAS Naděje o.p.s.
 • Schvaluje strategii.   
 • Schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení, pokud tuto pravomoc nesvěří do působnosti Výkonného výboru (Valná hromada přijala usnesení č. 24A/2016 ze dne 29. 11. 2016, ve kterém schválila přenos pravomocí při schvalování výběrových kritérií pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení v rámci realizace strategie na Výkonný výbor). 
 • Schvaluje seznam projektů určených k podpoře v rámci jednotlivých výzev, pokud tuto pravomoc nesvěří do působnosti Výkonného výboru (Valná hromada přijala usnesení č. 24B/2016 ze dne 29. 11. 2016, ve kterém schválila přenos pravomocí při schvalování seznamu projektů určených k podpoře v rámci jednotlivých výzev realizovaných prostřednictvím strategie na Výkonný výbor). 
 • Rozhoduje o fúzi nebo zrušení Místního partnerství. 
 • Schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství.    

 

Složení Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Subjekt

Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina
DSO Most-jih Zděnka Smetanová 1 3
Dům dětí a mládeže Osek Lenka Říhová 1 4
EQUIPARK, o.p.s. Ivana Staňková 2 4
Farma U Švestkové dráhy s.r.o. Zoro Ščepko 2 1
Fotbalový klub TJ Lahošť Ing. Milan Fábera 2 4
FYTON, spol. s r.o. Ing. Ivo Bednár 2 1
Hereitová s.r.o. Alice Tylová 2 6
INTEGRAZ, spol. s r.o. - pobočka Havraň Radoslav Nachtmann 2 1
Město Meziboří Petr Červenka 1 3
Město Osek Ing. Jiří Macháček 1 3
Obec Bečov Jitka Sadovská 1 3
Obec Braňany Petr Škanta 1 3
Obec Jeníkov Stanislava Kubajková 1 3
Obec Korozluky Miroslav Nedrda 1 3
Obec Lišnice Bc. Petr Pillár 1 3
Obec Malé Březno František Štrébl 1 3
Obec Obrnice Stanislav Zaspal 1 3
Obec Polerady Alois Macháč 1 3
Oblastní charita Most Mgr. Světlana Nikolova 2 4
Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Mgr. Lucie Matějovicová 1 4
Miroslav Perout Miroslav Perout 3 5
Římskokatolická farnost - děkanství Most - in urbe Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D. 2 5
Římskokatolická farnost Vtelno u Mostu Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D. 2 5
Michal Sklenka Michal Sklenka 3 1
Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci, z.s. Ing. Bořek Valvoda 2 5
TenNet family s.r.o. Ing. Michaela Mudrochová 2 6
Teplo Bečov, s.r.o.  Václav Kronych 1 3
VANAP, s.r.o. Ing. Zdeněk Hrabák 2 6
Videologic s.r.o. Jakub Veverka 2 6
Základní a mateřská škola Lom, okres Most Mgr., Bc., Bc. Jaroslav Zajíc 1 3
Základní škola Osek, okres Teplice Mgr. Luboš Čapek 1 4

Dokumenty

Aktuální znění volebního řádu Valné hromady Místního partnerství

Volební řád.pdf Staženo: 239x | 14.06.2018

Aktuální znění jednacího řádu Valné hromady Místního partnerství

Jednací řád.pdf Staženo: 284x | 28.12.2017

Čestné prohlášení člena Valné hromady Místního partnerství

Čestné prohlášení.pdf Staženo: 437x | 10.01.2018

Plná moc k zastupování na jednání Valné hromady Místního partnerství

Plná moc.pdf Staženo: 925x | 04.04.2018

Zápisy a usnesení z jednání Valné hromady

Zápisy a usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

20201111 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Valné hromady Místního partnerství ze dne 11. 11. 2020

20201111 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 91x | 02.02.2021

20200630 Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 30. 6. 2020

20200630 - Zápis č. 1 VHMP.pdf Staženo: 193x | 30.11.2020

20200421 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Valné hromady Místního partnerství ze dne 21. 4. 2020

20200421 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 221x | 07.10.2020

20191120 Zápis č. 3/2019

Zápis č. 3/2019 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 20. 11. 2019

20191120 - Zápis č. 3 VHMP.pdf Staženo: 146x | 03.01.2020

20190626 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 26. 6. 2019

20190626 - Zápis č. 2 VHMP.pdf Staženo: 6060x | 17.09.2019

20190417 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 17. 4. 2019

20190417 - Zápis č. 1 VHMP.pdf Staženo: 5214x | 17.09.2019

20181127 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Valné hromady Místního partnerství ze dne 27. 11. 2018

20181127 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 148x | 02.08.2019

20181114 Zápis č. 2/2018

Zápis č. 2/2018 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 14. 11. 2018

20181114 - Zápis č. 2 VHMP.pdf Staženo: 3839x | 20.12.2018

20180808 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Valné hromady Místního partnerství ze dne 8. 8. 2018

20180808 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 130x | 02.08.2019

20180606 Zápis č. 1/2018

Zápis č. 1/2018 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 6. 6. 2018

20180606 - Zápis č. 1 VHMP.pdf Staženo: 298x | 20.12.2018

20180513 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Valné hromady Místního partnerství ze dne 13. 5. 2018

20180513 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 132x | 02.08.2019

20171030 Zápis č. 2/2017

Zápis č. 2/2017 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 30. 10. 2017

20171030 - Zápis č. 2 VHMP.pdf Staženo: 279x | 20.12.2018

20170605 Zápis č. 1/2017

Zápis č. 1/2017 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 5. 6. 2017

20170605 - Zápis č. 1 VHMP.pdf Staženo: 259x | 20.12.2018

20161129 Zápis č. 3/2016

Zápis č. 3/2016 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 29.11.2016

20161129 - Zápis č. 3 VHMP.pdf Staženo: 294x | 20.12.2018

20160609 Zápis č. 2/2016

Zápis č. 2/2016 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 9. 6. 2016

20160609 - Zápis č. 2 VHMP.pdf Staženo: 309x | 20.12.2018

20160329 Zápis č. 1/2016

Zápis č. 1/2016 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 29. 3. 2016

20160329 - Zápis č. 1 VHMP.pdf Staženo: 333x | 20.12.2018

Stránka