Obsah


 

KONTROLNÍ VÝBOR MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ je kontrolním orgánem Místního partnerství. Má tři členy, jejichž funkční období je 3leté. Opakované zvolení je možné.
Do kompetence Kontrolního výboru spadá zejména:
  • Projednává Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství a předkládá ji Valné hromadě ke schválení.
  • Dohlíží na to, že Místní partnerství vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a strategií. 
  • Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů Společnosti týkajících se činnosti Místního partnerství, kontroluje obsažené údaje.
  • Svolává mimořádné jednání Valné hromady a Výkonného výboru, jestliže to vyžadují zájmy Místního partnerství.
  • Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů Místním partnerství. 
  • Zodpovídá za monitoring a hodnocení strategie (zpracovává a předkládá ke schválení Výkonnému výboru indikátorový a evaluační plán strategie).

 

Složení Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Subjekt Zastoupení Funkce Sektor Zájmová skupina
VANAP, s.r.o. Ing. Zdeněk Hrabák Předseda 2 6
Obec Korozluky Miroslav Nedrda Člen 1 3
EQUIPARK, o.p.s. Ivana Staňková Člen 2 4

Dokumenty

Aktuální znění Jednacího řádu Kontrolního výboru Místního partnerství

Jednací řád - KVMP.pdf Staženo: 356x | 19.06.2018

Čestné prohlášení člena Kontrolního výboru Místního partnerství

Čestné prohlášení.pdf Staženo: 275x | 10.01.2018

Zprávy Kontrolního výboru

Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti

20200630 Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství za rok 2019

Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství za rok 2019

Zpráva KVMP kontrola za rok 2019.pdf Staženo: 1x | 17.02.2021

20190626 Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství za rok 2018

Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství za rok 2018

Zpráva KVMP kontrola za rok 2018.pdf Staženo: 1x | 17.02.2021

20180606 Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství za rok 2017

Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství za rok 2017

Zpráva KVMP kontrola za rok 2017.pdf Staženo: 2x | 17.02.2021

20170605 Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství za rok 2016

Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství za rok 2016

Zpráva KVMP kontrola za rok 2016.pdf Staženo: 2x | 17.02.2021

20160523 Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství za rok 2015

Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství za rok 2015

Zpráva KVMP kontrola za rok 2015.pdf Staženo: 2x | 17.02.2021

20150615 Zpráva Dozorčí rady Místního partnerství za rok 2014

Zpráva Dozorčí rady Místního partnerství za rok 2014

Zpráva DRMP kontrola za rok 2014.pdf Staženo: 2x | 17.02.2021

Zápisy z jednání Kontrolního výboru

Zápisy a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

20200630 Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020 z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství ze dne 30. 6. 2020

20200630 - Zápis č. 1 KVMP.pdf Staženo: 170x | 07.10.2020

20190719 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství ze dne 19. 7. 2019

20190719 - Zápis č. 2 KVMP.pdf Staženo: 4585x | 17.09.2019

20190626 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství ze dne 26. 6. 2019

20190626 - Zápis č. 1 KVMP.pdf Staženo: 5020x | 31.07.2019

20180606 Zápis č. 1/2018

Zápis č. 1/2018 z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství ze dne 6. 6. 2018

20180606 - Zápis č. 1 KVMP.pdf Staženo: 294x | 15.08.2018

20170605 Zápis č. 1/2017

Zápis č. 1/2017 z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství ze dne 5. 6. 2017

20170605 - Zápis č. 1 KVMP.pdf Staženo: 267x | 15.08.2018

20160523 Zápis č. 1/2016

Zápis č. 1/2016 z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství ze dne 23. 5. 2016

20160523 - Zápis č. 1 KVMP.pdf Staženo: 323x | 21.02.2018

20150615 Zápis č. 2/2015

Zápis č. 2/2015 z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství ze dne 15. 6. 2015

20150615 - Zápis č. 2 DRMP.pdf Staženo: 378x | 21.02.2018

20150224 Zápis č. 1/2015

Zápis č. 1/2015 z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství ze dne 24. 2. 2015

20150224 - Zápis č. 1 - DRMP.pdf Staženo: 365x | 21.02.2018

Stránka

  • 1