Navigace

Obsah


 

VÝBĚROVÁ KOMISE MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ je výběrový orgán, je pětičlenná a je volena na období jednoho roku. Opakované zvolení je možné.
Do její kompetence spadá zejména:
  • Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií podle návrhu nezávislých hodnotitelů – navrhuje jejich pořadí, podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie. 
  • Provádí hodnocení projektů podle výběrových kritérií a pravidel hodnocení stanovených Výkonným výborem, sestavuje seznam projektů v pořadí dle bodové hodnoty.

 

Složení Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Subjekt Zastoupení Funkce
Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Mgr. Lucie Matějovicová Předsedkyně
Mgr. Petr Havlík Mgr. Petr Havlík Člen
Petr Škanta Petr Škanta Člen
INTEGRAZ, spol. s r.o. Radoslav Nachtmann Člen
Město Meziboří Petr Červenka Člen

 

Dokumenty

Aktuální znění Jednacího řádu Výběrové komise Místního partnerství

Jednací řád.pdf Staženo: 252x | 22.08.2018

Čestné prohlášení člena Výběrové komise Místního partnerství

Čestné prohlášení.pdf Staženo: 141x | 10.01.2018

Plná moc k zastupování na jednání Výběrové komise Místního partnerství

Plná moc.pdf Staženo: 115x | 10.01.2018

Zápisy z jednání Výběrové komise

Zápisy a usnesení z jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

20190716 Zápis č. 6/2019

Zápis č. 6/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 16. 7. 2019

20190716 - Zápis č. 6 VKMP.pdf Staženo: 4369x | 12.08.2019

20190620 Zápis č. 5/2019

Zápis č. 5/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 20. 6. 2019

20190620 - Zápis č. 5 VKMP.pdf Staženo: 4611x | 31.07.2019

20190411 Zápis č. 4/2019

Zápis č. 4/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 11. 4. 2019

20190411 - Zápis č. 4 VKMP.pdf Staženo: 8037x | 27.06.2019

20190320 Zápis č. 3/2019

Zápis č. 3/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 20. 3. 2019

20190320 - Zápis č. 3 VKMP.pdf Staženo: 4466x | 23.04.2019

20190305 Zápis č. 2/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 5. 3. 2019

20190305 - Zápis č. 2 VKMP.pdf Staženo: 3437x | 15.04.2019

20190115 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 15. 1. 2019

20190115 - Zápis č. 1 VKMP.pdf Staženo: 12518x | 27.03.2019

20181212 Zápis č. 8/2018

Zápis č. 8/2018 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 12. 12. 2018

20181212 - Zápis č. 8 VKMP.pdf Staženo: 5343x | 20.03.2019

20181119 Zápis č. 7/2018

Zápis č. 7/2018 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 19. 11. 2018

20181119 - Zápis č. 7 VKMP.pdf Staženo: 3763x | 20.12.2018

20181019 Hlasování per rollam

Hlasování per rollam Výběrové komise Místního partnerství ze dne 19. 10. 2018

20181019 - Hlasování per rollam.pdf Staženo: 3x | 02.08.2019

20180822 Zápis č. 6/2018

Zápis č. 6/2018 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 22. 8. 2018

20180822 - Zápis č. 6 VKMP.pdf Staženo: 132x | 20.12.2018

20180711 Zápis č. 5/2018

Zápis č. 5/2018 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 11. 7. 2018

20180711 - Zápis č. 5 VKMP.pdf Staženo: 142x | 20.12.2018

20180613 Zápis č. 4/2018

Zápis č. 4/2018 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 13. 6. 2018

20180613 - Zápis č. 4 VKMP.pdf Staženo: 144x | 20.12.2018

20180606 Zápis č. 3/2018

Zápis č. 3/2018 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 6. 6. 2018

20180606 - Zápis č. 3 VKMP.pdf Staženo: 152x | 20.12.2018

20180219 Zápis č. 2/2018

Zápis č. 2/2018 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 19. 2. 2018

20180219 - Zápis č. 2 VKMP.pdf Staženo: 202x | 20.12.2018

20180129 Zápis č. 1/2018

Zápis č. 1/2018 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 29. 1. 2018

20180129 - Zápis č. 1 VKMP.pdf Staženo: 202x | 20.12.2018

20150304 Zápis č. 1/2015

Zápis č. 1/2015 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 4. 3. 2015

20150304 - Zápis č. 1 VKMP.pdf Staženo: 255x | 20.12.2018

Stránka

  • 1