Navigace

Obsah

Vážení návštěvníci,

dovolte, abychom Vás přivítali na webových stránkách

Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

Toto jsou jediné oficiální stránky společnosti MAS Naděje o.p.s.


Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku k našim stránkám, neváhejte nás kontaktovat.

přání


  logo

AVÍZO VÝZVY č. 3  z Operačního programu Zaměstnanost

MAS Naděje o.p.s. připravuje Výzvu č. 3 - Podpora sociálního podnikání - provoz - I. Výzva bude zaměřena na zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování vzhledem k situaci na trhu práce a specifikům území, kterými jsou vysoký podíl nezaměstnanosti osob nad 50 let, osob se zdravotním znevýhodněním apod.

Výzvu plánujeme vyhlásit v dubnu 2018.

 

Pro další informace pokračujte ZDE.

 


 

MAS Naděje o.p.s. vyhlásila první výzvy

 

MAS Naděje o.p.s. vyhlásila dne 6. listopadu 2017 tyto výzvy:

Výzva č. 1 - Podpora lokální zaměstnanosti - I

Výzva č. 2 - Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - I

Všechny podklady k vyhlášeným výzvám najdete ZDE.

 


 

logo

Harmonogramy výzev MAS Naděje o.p.s.

logo

Na základě schválené "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 Místní akční skupiny Naděje o.p.s. (CLLD_16_01_151) uveřejňujeme první harmonogramy výzev, jejichž vyhlášení plánujeme v roce 2017 a 2018. 


 

HSRM LOGO

 
 
Prezentace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 - 2020 (Strategie CLLD) na zasedání Hospodářské a sociální rady Mostecka

Dne 11. září 2017 jsme se zúčastnili jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s., kde jsme prezentovali Strategii CLLD schválenou k podpoře (prezentace k náhledu ZDE). Obsahem prezentace bylo především seznámení účastníků jednání s klíčovými oblastmi Strategie, s programovými rámci (Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova) obsahující jednotlivá opatření včetně alokovaných finančních prostředků. Závěrem prezentace bylo zveřejnění harmonogramů plánovaných vyhlašovaných výzev v Operačním programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu. Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s. nám při tvorbě Strategie CLLD poskytla nemalou podporu prostřednictvím dotace ze „svého“ fondu, za kterou ještě jednou srdečně děkujeme. Fotogalerii z jednání si můžete prohlédnout ZDE.


Prezentace Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. na jednání Zastupitelstva města Osek

Další prezentace naší Strategie CLLD se uskutečnila dne 27. září 2017 na zasedání Zastupitelstva města Osek. Fotogalerie z jednání je k nahlédnutí ZDE.


Prezentace Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. na jednání Zastupitelstva obce Obrnice

Prezentace Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. se uskutečnila dne 3. října 2017 na jednání zastupitelstva obce Obrnice. Fotogalerie z jednání je k nahlédnutí ZDE.


Prezentace Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. na jednání Zastupitelstva obce Lahošť

Dne 19. 9. 2017 jsme prezentovali naši strategii na jednání obce Lahošť. Fotogalerii z jednání je k nahlédnutí ZDE.


Prezentace Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. na jednání Zastupitelstva obce Havraň

Dne 13. 9. 2017 jsme na zasedání Zastupitelstva obce Havraň prezentovali naši Strategii CLLD. Fotogalerie z jednání je k nahlédnutí ZDE.


Prezentace Strategie CLLD MAS Naděje o.p.s. na jednání Zastupitelstva obce Louka u Litvínova

Dne 12. 9. 2017 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva obce Louka u Litvínova, kde jsme prezentovali naši  Strategii CLLD schválenou k prezentaci. 


Obce mohou opět získat dotace na demolici chátrajících budov

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu na podání žádostí o dotace pro města a obce, které se potýkají s chátrajícími budovami. Pro žadatele je připraveno opět 100 milionů korun. Během dvou let existence tohoto programu již Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo celkem 58 projektů po celé České republice za zhruba 160 milionů korun. Žádosti lze podávat od 7. listopadu do 25. ledna 2018. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Více informací naleznete ZDE.

Co nejsrdečněji se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku vztahujícího se k informacím tužkao místních akčních skupinách.

Zmíněný dotazník ke stažení zde.

logo

Podařilo se rozšířit okruh techniky a vybavení, které lze pořídit pro jednotky dobrovolných hasičů obcí z 69. výzvy IROP

Řídící orgán IROP dne 3. 10. 2017 vydal aktualizaci výzvy č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD, v rámci které došlo k rozšíření okruhu podporované specializované techniky a věcného vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) obcí. Nově lze žádat o mobilní skládací velkoobjemové nádrže na vodu, mobilní elektrocentrálu, ruční radiostanice, osvětlovací soupravu, soupravu prostředků pro odstraňování spadlých stromů, soupravu pro nouzové zastřešení obytných budov, terénní čtyřkolku, sadu baterií s min. kapacitou 4 kWh, ponorné čerpadlo, polní kuchyni nebo velkokapacitní stan pro poskytnutí dočasného přístřeší osobám zasaženým mimořádnou událostí. Současně lze žádat o podporu jednotek SDH obcí v exponovaných územích s definovanými riziky z důvodu orkánů a větrných smrští.
 
Aktualizované dokumenty 69. výzvy naleznete na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD.


Vláda ČR schválila podporu venkovských podnikatelů formou zvýhodněných úvěrů

Vláda 21. 8. 2017 schválila návrh Ministerstva zemědělství, který má malým a středním podnikatelům ve znevýhodněných venkovských oblastech umožnit čerpat zvýhodněné úvěry až do výše 3 milionů korun nebo proplatit část úroků z komerčních úvěrů. Cílem je podpořit život v odlehlých obcích a zastavit jejich vylidňování.

Plánovaná podpora má mít dvě různé formy, poskytována bude prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. První je možnost získat až třímilionový zvýhodněný úvěr, případně finanční příspěvek až do výše 15 tisíc Euro v režimu de minimis. Doba splatnosti úvěru bude 7 let s možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 12 měsíců.
Druhá forma podpory spočívá v úhradě části úroků z komerčních úvěrů, a to až do výše 4 procent z jistiny úvěru. V případě nemovitého majetku nesmí úvěr přesáhnout 10 milionů korun, u ostatního majetku pak 5 milionů.

Finální podobu podpory znevýhodněných oblastí vypracuje společně Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Finance má poskytnout stát prostřednictvím zmíněných resortů, předpokládá se i možnost spolufinancování z rozpočtů krajů.
Podpora má být určena malým a středním podnikatelům ve znevýhodněných obcích, určených dle metodiky rozvojového potenciálu obcí Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Jde o obce v okrajových oblastech s klesajícím počtem obyvatel. Dle metodiky MMR jsou to obce, kde je nízký počet podnikatelských subjektů, trpí vysokou nezaměstnaností, odvody na daních jsou v lokalitě nízké (tamní obyvatelé mají nízké mzdy) a podobně.


Podpořte nás, když nakupujete!

MAS Naděje o.p.s. se zapojila do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu, od oblečení přes parfém, televizor, dovolenou apod., můžete nám pomoci.

Uděláte to takto:

  1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz.
  2. Vyberete naši organizaci a e-shop, na kterém chcete nakoupit.
  3. Nakoupíte, jak jste zvyklí.

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu. Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat.

DÍKY, ŽE NA NÁS MYSLÍTE A POMÁHÁTE NÁM!