Anketa

Uvažujete podat žádost o podporu Vašeho projektu přes Místní akční skupinu?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
27. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Víte, co je to Místní akční skupina?

Celkem hlasů:
19
Hlasování začalo:
6. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Máme rádi venkov

 

logo

 

foto

 

zpravodaj

 

magazín

Obsah


logo

Nová i modernizovaná hřiště a tělocvičny.

MMR je podpoří 100 miliony

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Připraveno je 100 milionů korun. Tato výzva je určena obcím do tří tisíc obyvatel, které jsou zřizovatelem základních škol. Žádosti o dotace je možné podávat do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, v termínu od 19. června do 18. srpna (12 hodin). Rozhodující pro přijetí žádosti je razítko podatelny ministerstva s datem doručení. Více informací zde.


logo

Ústecký kraj připravuje 3. výzvu KOTLÍKOVÉ DOTACE

 

 

Dotační program na výměnu kotlů bude po schválení vyhlášen pravděpodobně v září 2017. Předpokládá se, že příjem žádostí bude zahájen koncem října 2017.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáčku a po schválení i na webových stránkách http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/.  Zde také najdete Výsledky z 1. Výzvy, (dle jednotlivých obcí i ORP), která proběhla v roce 2016.

Dotační program na výměnu kotlů bude po schválení vyhlášen pravděpodobně v září 2017. Více informací naleznete zde.

 


logo

2. Výzva Ústeckého kraje - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) pro rok 2017

Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020. Výzva byla vyhlášena 27. 2. 2017, příjem žádostí bude zahájen 3.4.2017 od 8:00 hod., ukončen bude 30. 6. 2017 ve 12:00 hod. Podrobnosti naleznete na www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace.


logo

Úřad práce obnovil příjem žádostí v projektu POVEZ II

Úřad práce ČR dne 20. 3. 2017 obnovil příjem žádostí v projektu POVEZ II, který byl dne 23. 8. 2016 dočasně pozastaven. Důvodem byla snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020.

Současná výzva je kolová, alokována je 1 mld. Kč, žádosti se nyní podávají v nové aplikaci na místně příslušný úřad práce.

V rámci projektu POVEZ II je zaměstnavatelům umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení, dotace činí 85 % způsobilých nákladů.

Podrobné informace k projektu POVEZ II jsou k dispozici na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii. Potřebné informace se zájemci dozví i na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR.

 


Dotační tituly, které by Vás mohly zajímat

Úřad práce (OPZ) - podrobnosti zde

  1. OPZ – Nové pracovní příležitosti – společensky účelná pracovní místa vyhrazená (1.9.2015 – 30.6.2018)
  2. OPZ – Nové pracovní příležitosti – veřejně prospěšné práce (1.9.2015 – 30.6.2018)
  3. Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (1.1.2016 – 30.9.2020)
  4. Efektivní služby zaměstnanosti (1.2.2016 – 31.8.2020)
  5. Evropské služby zaměstnanosti ČR II (1.2.2016 – 30.9.2020)

     


Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji (okresy CV, LN, LT, MO, TP a ÚL). Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit projektu, které budou aktivizovat cílovou skupinu a vrátí či zapojí na trh práce. Projekt se bude realizovat v partnerství s ÚPČR krajskou pobočkou v Ústí nad Labem. Více informací naleznete zde.